ZKO ČUS Zlín

Jsme kraj kultury a sportu

1.12. 2016
Jsme kraj kultury a sportu


Podle aktuálního výzkumu Místo pro život naopak Zlínský kraj trápí vysoká nezaměstnanost a nedostatek nemocniční péče

Nejlepší výsledky u maturit.

* Průměrné procento studentů, kteří úspěšně složili státní??maturitní zkoušku (JČ, M, písemný a didaktický test)

Zlínský kraj
89,8*
Průměr v ČR
84,4*

Nízká kriminalita.
* Počet trestných činů na 1 000 obyvatel

Průměr v ČR
21,4*
Zlínský kraj
13,6*

Zlínský kraj = kraj plný sportovců.

* Počet členů České unie sportu, České obce sokolské a Klubu českých turistů na 1 000 obyvatel
Zlínský kraj 176,7*
Průměr v ČR 126,2*

Bazénů a koupališť je tu nejvíce v republice.
* Počet koupališť (umělá koupaliště sezonní a trvalá + přírodní koupaliště) evidovaných KHS, s přístupem pro veřejnost, na 100 tisíc obyvatel
Zlínský kraj 46,7*
Průměr v ČR 21,3*

Knihoven je málo a nejsou vybaveny.
* Počet knihovních jednotek na jednoho registrovaného čtenáře
Průměr v ČR 45,9*
Zlínský kraj 33,3*

V regionu jsou lidé nejvíce nemocní.
* Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Zlínský kraj 4,9*
Průměr v ČR 4,3*

Železniční tratě jsou ve srovnání s průměrem ČR o čtvrtinu kratší.
Zlínský kraj 0,9*
Průměr v ČR 1,2*
* Počet km železnic na 10 km2

V kraji žije nejméně cizinců.
Zlínský kraj 20,3*
Průměr v ČR 44,1*
* Počet cizinců na 1 000 obyvatel