ZKO ČUS Zlín

Otevření cyklostezek

7.10. 2014

Cyklisté se dočkali: Zlín s Otrokovicemi a Lukovem spojily nové cyklostezky

publikováno: 2.10.2014


Zlín - Dlouho očekávaná cyklistická propojení Zlína se sousedními Otrokovicemi a Lukovem jsou realitou. Stavbaři již dokončili práce a obě cyklostezky nyní čeká kolaudace. V příštím týdnu proběhnou organizované cyklojízdy v rámci jejich zprovoznění.

Příprava obou staveb byla velmi náročná, v jejím průběhu jsme museli řešit řadu problémů, ty nejzávažnější se týkaly výkupů potřebných pozemků. Tříleté úsilí se nám nakonec podařilo dotáhnout do úspěšného konce, i když jsme sami chvílemi ztráceli víru, že se stavby s ohledem na řadu komplikací podaří postavit. Cyklisté je jistě přivítají, jen je škoda, že se je nepodařilo postavit dříve,“ prohlásil radní Josef Novák, který je garantem výstavby cyklostezek ve Zlíně.

Regionální cyklostezka č. 471 – páteřní trasa Zlín – Otrokovice, část Zlín

Délka nové cyklostezky je 3,55 km a ve většině své délky kopíruje levý břeh Dřevnice. Na východě navazuje za obchodním centrem Unihobby na dříve vybudované úseky od Intersparu. Na západě na hranici katastru, přibližně na konci areálu firmy Tajmac, se napojuje na úseky, které v záři dobudovalo město Otrokovice. Vzniká tak souvislé cyklistické propojení od Intersparu do centra Otrokovic o délce více než 8 km. Příprava stavby byla zahájena v roce 2011, náklady Zlínské části stavby dosáhly částky 15,6 mil. Kč, z toho 12,1 mil. Kč pokryla dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava.

Cyklistická stezka Lešná – Lukov, část Zlín

Délka nové cyklostezky je 1,34 km. Začíná u hlavního vstupu do ZOO Lešná, kde se napojuje na úseky vedoucí z centra Zlína, dále pokračuje podél areálu ZOO, který před začátkem klesání k Lukovskému potoku opouští a dále pokračuje okrajem lesa a skrz les. Dole u silniční zatáčky pod areálem ZOO napojuje Lukovskou část cyklostezky, která je v provozu již do minulého roku. Vzniká tak souvislá cyklostezka od Cigánova do centra Lukova o délce téměř 10 km. „Poslední část úseku za areálem ZOO Lešná není vhodná pro in-line bruslaře s ohledem na prudké klesání do údolí Lukovského potoka. Důrazně apeluji na bruslaře, aby zde zbytečně neriskovali“, upozornil Josef Novák. Příprava stavby byla zahájena v roce 2009, náklady stavby dosáhly částky 13,5 mil. Kč, z toho 8,6 mil. Kč pokryla dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. Do ceny stavby se výrazně promítla nutnost vybudování dešťové kanalizace pro odvodnění přilehlé silnice.

Provoz na obou cyklostezkách bude zahájen cyklojízdami pro veřejnost:

Úterý 7. října: Otevření cyklostezky Zlín – Otrokovice formou cyklojízdy

Start z náměstí Míru v 16.00, sraz před budovou magistrátu

Středa 8. října: Otevření cyklostezky Lešná – Lukov formou cyklojízdy

Start z náměstí Míru v 16.00, sraz před budovou magistrátu

Pro účastníky cyklojízd bude připraveno drobné občerstvení. Cyklojízdám bude asistovat Městská policie Zlín, která pomůže zajistit bezpečný průjezd pelotonu z náměstí k začátkům cyklostezek.

Síť cyklostezek se bude nadále rozrůstat, plánují se stavby hned několika nových úseků, některé stávající se budou rekonstruovat.

Rekonstrukce cyklistické stezky Burešov – Vršava

Povrch stezky je zvlněný s řadou destrukcí. Město Zlín získalo na provedení rekonstrukce tohoto úseku dotaci ve výši 1,6 mil. Kč, celkové náklady stavby budou 1,9 mil. Kč, délka úseku je 0,64 Km, povrch bude hladký, vhodný i pro in-line bruslaře.

Cyklistické stezky v centru města

Stávající síť cyklostezek na území města je fragmentovaná, jednotlivé úseky vedou od okraje města k centru, kde končí a samotné centrum je pro cyklisty velmi obtížně průjezdné po frekventovaných komunikacích. To by se do budoucna mělo změnit. „Připravujeme stavbu, kterou pracovně nazýváme Městská obslužná cyklostezka. Ta povede podél jižního okraje tř. T. Bati od Intersparu přes Náměstí Práce, Gahurův prospekt, dále severním okrajem Parku Komenského, dále podél severního okraje tř. T. Bati kolem náměstí Míru, Komerční Banky až na ulici Podvesná XVII k Lidlu, a odsud ke Krajské nemocnici T. Bati,“, konstatoval Josef Novák. Celková délka Městské obslužné cyklostezky bude 4,4 km. Některé dílčí úseky již stojí, například úsek od Komerční banky k ul. Lorencova.

Úseky páteřní cyklostezky podél Dřevnice, směr východ (Příluky – Lůžkovice – Lípa)

Neméně důležité je propojení Zlína cyklostezkou směrem na východ. „Chceme v Přílukách u mostu navázat na konec stávající cyklostezky od Bartošovy čtvrti a vést cyklisty dále na východ mimo průmyslovou zónu a frekventované silnice do Lůžkovic a Lípy. Jsme na začátku přípravy této stavby,“ uvedl Josef Novák.