ZKO ČUS Zlín

Vyšší odborná škola ČUS - bakalář

7.9. 2016

Studenti Vyšší odborné školy ČUS mohou nově dosáhnout titulu bakalář


Zatímco doposud absolventi končili studium s titulem Dis, nyní mohou dosáhnout titulu bakalář. VOŠ ČUS totiž uzavřela partnerství s Vysokou školou finanční a správní. Jeho obsahem je poskytnutí možnosti dostudování titulu bakalář absolventům školy na Vysoké škole finanční a správní v oboru Řízení podniku nebo Marketingová komunikace.
VOŠ ČUS vzdělává budoucí managery sportu již deset let. Česká unie sportu je tak jedinou sportovní organizací v České republice, která při svém působení zřizuje vzdělávací zařízení s akreditovanými obory MŠMT. Hlavním vzdělávacím oborem je Management sportu a pro blížící se školní rok 2016/2017 nově akreditovaný obor Wellness specialista. Mimo hlavní vzdělávací činnosti škola disponuje i trenérskou školou, kde probíhají vzdělávací kurzy trenérů a instruktorů pro širokou veřejnost.

„Škola vychovává a vzdělává odborníky pro sportovní prostředí, ale především umožňuje studium vrcholovým a aktivním sportovcům a tím podporuje všestranný vývoj sportovců, “ říká předseda České unie sportu Miroslav Jansta.
Detaily o novinkách doplňuje zástupkyně ředitele školy Veronika Szabó: „Mimo individuálního studijního plánu máme i stipendijní programy, které jsou finančně podporovány. Náš projekt První kariéra má za cíl podporovat při studiu aktivní sportovce, tak aby po maturitě studovali dál a nevěnovali se pouze sportovní přípravě. “

Absolventi VOŠ ČUS mají, na základě uzavřené smlouvy mezi VOŠ a VŠFS, záruku uznání některých předmětů a jasně stanovená pravidla navazujícího studia. V současné době jde až o 82 z celkových 180 kreditů, v příštích letech by to mělo být až 110 kreditů.