ZKO ČUS Zlín

Financování sportu

3.10. 2014
Financování sportu: Babišova muže děsí Chládkovo hospodaření
Téma: Ostatní
2.10.2014  sport.aktualne.centrum.cz  Strana 0  Ostatní sporty
Poslanec Jiří Holeček kritizuje rozhodovací procesy zavedené ministrem Marcelem Chládkem pro rozdělování sportovních dotací. Praha - Státní dotace pro oblast

Praha - Státní dotace pro oblast sportu, to je balík, do kterého se letos vešly takřka tři miliardy korun.

Zatímco ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) si nemůže vynachválit nový model, ve kterém o přidělení dotací spolurozhoduje Národní rada pro sport, orgán tvořený zástupci ministerstva, sportovních organizací a také politických stran, poslanec Jiří Holeček z Babišova hnutí ANO by si dokázal představit mnohá vylepšení.

"U investičních dotací došlo letos k netransparentnímu rozdělování peněz. Případy, na které jsem poukázal s tím, že vykazují znaky neopodstatněného čerpání, se dosud vůbec neprošetřily. Představa, že ministerstvo školství takto hospodaří se státními prostředky i v dalších případech, mě upřímně děsí," říká Jiří Holeček, předseda sněmovního podvýboru pro sport.

Co se týče investičních dotací, mělo na ně letos ministerstvo k dispozici 820 milionů korun, v případě neinvestičních dotací pak 2,162 miliardy korun.

A ty investiční se podle Holečka nerozdělovaly transparentně. "Z celkem 766 žádostí o investiční dotace v celkovém objemu 4,4 miliardy korun mohlo ministerstvo vyhovět jen některým z nich. Navrhlo proto, komu investici přidělí a v jaké výši. Tento návrh byl předložen členům Národní rady pro sport, která je poradním orgánem ministerstva," rekapituluje Holeček, který je sám členem této Národní rady. Nespokojeným členem.

"Jako jediný jsem vznesl řadu výhrad. Například jsem namítl, že tabulku obsahující 766 žádostí není možné řádně posoudit, když ji dá MŠMT členům rady k dispozici jeden den před hlasováním. A to ještě jen v obecné podobě, kde si přečtete jméno žadatele, výši částky a hrubý účel vyplacení jako "rekonstrukce areálu", a to bez možnosti nahlédnout na detail jednotlivých žádostí. A takové hlasování považuje pan ministr za relevantní," diví se Holeček.
Prošetřování sporných položek se táhne

"Právě proto jsem po jednání Národní rady požádal pana ministra, aby řádně prověřil 27 žádostí od celkem 11 žadatelů v objemu zhruba 200 milionů korun, které vykazují znaky neopodstatněného čerpání. Zarážející jsou například žádosti o 40 milionů korun na rekonstrukci fotbalového stadionu ve Znojmě, žádost Automotoklubu ČR na rekonstrukci strojovny (6,6 milionu) nebo na oplocení tenisového areálu Sparta Praha," vyjmenovává Holeček.

"Pan poslanec Holeček zpochybnil třeba ten plot. Poslal nám fotografie toho, jak je areál oplocen. Ale žadatel o dotaci nám zase poslal fotografie z druhé strany toho areálu, kde plot chybí. Každopádně tam pošleme komisi, která věc vyhodnotí. Stejně tak budeme namátkově kontrolovat další případy," reagoval nedávno na kauzu "dotace na plot" ministr Chládek.

Poslanec Holeček by si ale představoval mnohem svižnější tempo. "O prověření těch případů jsem ministra požádal 19. června. Teď už máme říjen a do dnešního dne ministerstvo ty žádosti prověřené nemá. Osobně jsem navštívil i Sportovní centrum v Nymburce. Tam ministerstvo navrhuje vyplatit dotaci v plné výši 10 milionů  na vybavení pokojů, které jsou mimo jiné komerčně pronajímány. Představa, že takto MŠMT hospodaří se státními prostředky i v dalších případech, mě upřímně děsí," říká Holeček.

Ten zná sportovní prostředí důvěrně, jeho otec stejného jména i příjmení patří mezi legendy českého hokeje, v 70. letech sbíral jako vynikající brankář tituly mistra světa.
Olympijská centra? Stačila by dvě

Ministr Marcel Chládek už prezentoval svou představu, jak do příštího roku celý systém vylepšit. Jednotlivé žádosti o investiční dotace by nově měla hodnotit komise expertů sestavená ze zástupců ministerstva školství i resortu financí a sportovních organizací. Ta by žádosti hodnotila podle 10 kritérií a v každém z nich by udělovala 0-10 bodů. Až takto vyhodnocené žádosti by pak byly předkládány Národní radě pro sport. Více o tomto ministerském plánu ZDE.

Poslanec Holeček by si ale představoval ještě razantnější úpravy dotační politiky ministerstva a způsobu rozhodování.

"Jsem přesvědčen, že v případě investičních dotací by si měl žadatel vždy zajistit spolufinancování obce či kraje, a to minimálně ve výši 30-50 procent dané investice," říká Holeček.

"Na příští rok se navrhuje oddělit řádově stovky milionů korun pro resortní a olympijská centra. Jenže při takovém postupném financování se budou jen nehospodárně "lepit" současná centra, bude to neefektivní," míní Holeček. "Já navrhuji, abychom tu měli taková olympijská centra jen dvě, jedno pro letní, v horách pro zimní sporty. A vždy s majetkovou účastí státu."

S nálepkou "olympijské centrum" se počítá v souvislosti s Nymburkem, vodáckými areály v Račicích a Praze-Troji, s Ostravou (atletika), Prostějovem (tenis a volejbal), Novým Městem na Moravě (biatlon, možná rychlobruslení) a Harrachovem (lyžování). Nedořešená je v tomto ohledu situace kolem Strahova (fotbal).

Holeček také navrhuje, aby si každý příjemce dotace musel založit oddělený bankovní účet pro její příjem. "To aby se nepromíchaly s ostatními zdroji a aby bylo možné i následně transparentně vyčíslit finanční toky při kontrolách," říká Holeček.

Holeček kritizuje i fakt, že jedním z kritérií při rozdělování neinvestičních dotací, je počet členů jednotlivých sportovních asociací a organizací. Ten často vůbec neodpovídá realitě. Chládek už ovšem projekt nového registru sportovců připravuje (více zde).
Střet zájmů, říká Holeček

Předseda sněmovního podvýboru razí politiku směřovat státní dotace zejména na sportování dětí a mládeže. "Podpora by se měla týkat zejména věkové kategorie 6 - 19 let," říká Holeček. "Celá řada rodin si totiž dnes nemůže dovolit financovat sportovní aktivity dětí, které tak nesportují vyjma dvou hodin tělocviku týdně."

Spokojen není Holeček ani s modelem složení Národní rady pro sport. "Většinu jejích členů tvoří zástupci sportovních svazů, takže hlasují o svých dotacích, a tím pádem se ocitají v přímém střetu zájmů. Pokud se chce ministerstvo opírat o hlasování Národní rady pro sport, musí tato rada zasedat v takovém složení, aby se mezi jejími členy nevyskytovali zástupci žadatelů o dotace."