ZKO ČUS Zlín

Dopis zastupitelům

30.9. 2014
Dopis sportovců zastupitelům a zastupitelkám začíná blahopřáním
Téma: Česká unie sportu
29.9.2014  prvnizpravy.cz  Strana 0  zprávy
"Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé,  jménem největšího českého sportovního spolku, České unie sportu, který zastupuje zájmy 74 sportovních svazů, 8 731 sportovních klubů a jednot s 1,3 miliony členů," začíná dopis adresovaný na české radnice.

DOPIS ÚČASTNÍKŮ 30. VALNÉ HROMADY ČUS ZASTUPITELŮM OBCÍ A MĚST

Komu: Nově zvoleným zastupitelům měst a obcí České republiky
Nymburk 27. září 2014

Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé,

jménem největšího českého sportovního spolku, České unie sportu, který zastupuje zájmy 74 sportovních svazů, 8 731 sportovních klubů a jednot s 1,3 miliony členů, Vám blahopřejeme k Vašemu zvolení.

ČUS zastupuje většinu sportovního prostředí České republiky a velmi dobře vnímá, že právě města a obce jsou základem občanských aktivit. V nich zejména sport má velký význam pro zdravé společenské klima v obci, je důležitou prevencí sociálně nežádoucích jevů, hlavním prvkem pro posílení zdraví občanů, zejména dětí a mládeže, i kvalitního trávení volnočasových aktivit.

Financování a další podpora sportu v městech a obcích tvoří základnu českého sportu. Přesto jde celostátně pouze 10 % výdajů obcí do sportu na přímou podporu vlastní činnosti sportovních klubů a sportovních jednot – základních článků sportu. Z toho část prostředků jde hlavně ve větších městech na podporu vrcholového sportu. Existuje velmi diferencovaný přístup k vlastnictví, správě a údržbě sportovních zařízení v majetku obce a v majetku sportovních svazů, SK nebo TJ. Struktura sportovních zařízení v obcích je velmi nerovnoměrná, kvalitativně i kvantitativně rozdílná a celkově z 91 % zastaralá, bez potřebných investic. Za klíčové a systémové pokládáme sjednocení vlastnictví sportovní infrastruktury do majetků obcí, které jediné mohou pečovat o sportovní infrastrukturu s péčí řádného hospodáře a vizí rozvoje.

Pro existenci, zachování potenciálu a rozvoj sportu zejména dětí mládeže je stejně důležitá i péče o trenéry, tj. o ty, kteří sportování aktivně a odborně zajišťují a veřejnost ke sportování vedou. Bez jejich, dnes většinou dobrovolnické práce, by sport v obcích zanikl a sportovní infrastruktura osiřela.

Všestrannou podporu sportu jsme deklarovali společně v Memorandu o podpoře sportu se Svazem měst a obcí ČR, neboť jsme si vědomi, že právě na místních klubech a jednotách leží hlavní díl odpovědnosti za existenci a stav sportovní infrastruktury i vlastní organizace sportovního života v regionu.

ČUS má mj. zpracovány detailní analýzy financování sportu, zásady dotačních programů i podrobné metodiky a postupy pro účast sportovních organizací v nich. Pomoci Vám i sportovním subjektům u Vás v obci je kdykoliv připravena síť našich Sportovních center sportu v krajích a okresech. Tato územní odborná pracoviště Vám otevírají prostor být Vašim partnerem i pomocníkem a současně se stát univerzálním garantovaným administrátorem veřejných prostředků, jakož i dalších složitých byrokratických procedur, na kterých je a bude sport závislý.

Současně děkujeme všem zastupitelům, kteří pohybové aktivity občanů a sport podporují. Věříme, že společně s Vámi se podaří zefektivnit financování sportu a jeho sportovní infrastruktury a tím jej podpořit v jeho základních článcích.

V úctě   účastníci 30. valné hromady České unie sportu