ZKO ČUS Zlín

Spolupracovat na pasportizaci sportovišť

30.6. 2016
Česká unie sportu a Jihočeský kraj budou spolupracovat na pasportizaci sportovišť
Téma: Česká unie sportu
29.6.2016  parlamentnilisty.cz  Strana 0  Tiskové zprávy
Tisková zpráva
Předseda České unie sportu Miroslav Jansta a hejtman jihočeského kraje Jiří Zimola představili projekt Pasportizace sportovních zařízení. Společně budou oba subjekty vyvíjet aktivity spočívající ve spolupráci v oblasti vytváření, naplňováni a aktivního využití Registru sportovní infrastruktury, jde o účinný a nezbytný nástroj pro podporu a rozvoj českého sportu.

“Naším cílem je vytvořit a následně využívat funkční, maximálně komplexní a úplný Pasport sportovní infrastruktury. Díky tomu získáme přehled o tom, kolik, kde a jakých máme sportovišť a v jakém jsou stavu. Podle toho pak budeme moci účelně a cíleně zaměřit investiční plány tak, aby investice, které do sportu plynou, byly využívány účelně, efektivně, transparentně a v souladu s potřebným rozvojem sportovní infrastruktury v naší zemi,“ vysvětluje záměry České unie sportu předseda Miroslav Jansta.

“Pasportizace sportovišť by nám měla v budoucnu umožnit systémový přístup k financování provozu, obnovy a údržby sportovní infrastruktury v kraji. Budeme mít přehled, jaká sportoviště v kraji máme a případně kam má smysl směřovat nové investice. Chceme do projektu zapojit města a obce. Zvažujeme, že by zapsání sportoviště v tomto pasportu bylo v budoucnu povinností, pokud si bude někdo žádat o podporu z krajského rozpočtu,“ zdůvodnil vstup kraje do projektu jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Česká unie sportu za tímto účelem zřídila speciální IT platformu databázového systému a zajistila přístup pro Jihočeský kraj do tohoto systému tak, aby mohli pracovníci obou subjektů doplňovat data a získávat potřebné informace o sportovní infrastruktuře. Kraj přislíbil součinnost při naplňování databáze Pasportu sportovní infrastruktury s cílem dosažení jeho úplnosti, aktuálnosti a přesnosti.

Z databáze bude možné vyfiltrovat vlastníka sportoviště, správce, povrch sportoviště, územní polohu objektu, druh sportu, který je na něm možné provozovat či bezbariérovou přístupnost a úroveň soutěže, pro niž je sportoviště využitelné. Jednotlivé subjekty mohou prezentovat prostřednictvím registru svoji nabídku na možnosti využití, pronájmy či stav vybavenosti. Představu o sportovištích si mohou udělat rodiče dětí, potenciálních sportovců, zájemci o soustředění i rekreační turisté, kteří se chystají do destinace na dovolenou a hledají možnosti sportovních aktivit.

Podle Zimoly se se jedná o další důkaz toho, že Jihočeský kraj sport trvale podporuje a neustále hledá další prospěšné sportovní projekty, do kterých by se mohl zapojit. “Namátkou mohu jmenovat jihočeskou fotbalovou akademii, bezpečné branky, vzdělávání trenérů, letní i zimní olympiádu mládeže, sportovní hry seniorů a samozřejmě letošní Jižní Čechy olympijské,“ uvedl hejtman s tím, že v letech 2010 až 2016 kraj vyčlenil ze svého rozpočtu pro oblast sportu zhruba 165 milionů korun.