ZKO ČUS Zlín

Podporu branné připravenosti

31.5. 2016
Projekt na podporu branné připravenosti dětí a mládeže
Téma: Česká unie sportu
30.5.2016  sportovnilisty.cz  Strana 0  Články
Sdružení sportovních svazů České republiky ve spolupráci s Českou unií sportu vyhlásilo dnes projekt MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití, který je zaměřen narozvoj sportovně technických a branných schopností a dovedností dětí a mládeže do 18 let.

Cílem Projektu je přispět k tomu, aby stále více mladých lidí získávalo znalosti a dovednosti, které jsou spolu s fyzickou kondicí potřebné ke zvládání různých, stále frekventovanějších krizových životních situací, a tím se postupně kvalitativně zlepšovala branná připravenost občanů.

V rámci projektu se budou děti prostřednictvím mnoha zajímavých sportovních odvětví učit orientovat a přežít v přírodě, zvládat vodní živel, zacházet se zbraněmiatd.

Tento projekt je určen pro základní sportovní články, tedy sportovní kluby, tělovýchovné jednoty atd., které mohou o finanční příspěvek na realizaci projektu žádat do 30. června 2016.

Veškeré podrobnosti o projektu Mladý sportovec jsou k dispozici na www.sporty-cz.cz..