ZKO ČUS Zlín

Miroslav Jansta opět zvolen předsedou

1.2. 2016
Miroslav Jansta opět zvolen předsedou České unie sportu
Téma: Česká unie sportu


Na jednání 32. Valné hromady unie v Nymburce neměl protikandidáta a byl zvolen jednomyslně

Nymburk – 142 hlasů pro, 1 se zdržel. To je výsledek hlasování Valné hromady České unie sportu na jednání v Nymburce. Zmíněným poměrem byl krátce před sobotním polednem do čela této organizace opět zvolen Miroslav Jansta.
Miroslav Jansta neměl při hlasování protikandidáta. „Proto je v takovém případě možné hlasovat aklamací,“ uvedl předseda volební komise František Vavroch. Přítomní delegáti tedy „pouze“ zvedli pro Janstu ruku.
Ještě před samotnou volbou se Jansta ve svém projevu vyjádřil k cílům České unie sportu (ČUS) pro budoucí období. „Především je to navýšení přísunu peněz ze státní pokladny pro sport. Říká­li nyní ministryně Valachová, že dostaneme 6 miliard korun, já to stále považuji za neúspěch. V roce 2006 jsme ještě jako ČSTV získali 7,5 miliardy korun,“ uvedl Jansta.
Jako další prioritu uvedl dostavbu národních sportovních center, hlavně toho v Nymburce. „Jsem srdcem stále Nymburák, pořád tu žiju a chtěl bych být za tři čtyři roky na místní Sportovní centrum stejně pyšný, jako jsem byl před třiceti čtyřiceti lety,“ řekl před plénem jediný kandidát na předsedu ČUS. Jansta je profesí advokát a zároveň předseda České basketbalové federace.
Po zvolení Miroslava Jansty se začal volit výkonný výbor a členové revizní komise ČUS.
Na postech místopředsedů pro příští čtyři roky zůstávají i nadále jeho dosavadní kolegové – předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta a šéf extrémních sportovců Marek Hájek. Zatímco Hájek bude mít na starosti komoru regionů, tedy jednot a klubů, Peltova úloha je hájit zájmy svazů.
Pro další období stojí před Českou unií sportu hned několik velkých výzev. Kromě servisní činnosti pro členské spolky se chce soustředit na zajištění toku financí, které stát z loterijních společností nasměřoval do státní poklady, namísto přímých odvodů do sportovního prostředí. Tomu by mohl výrazně napomoci Zákon o sportu, na jehož novele se ČUS s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy významně spolupracuje. Jansta se rovněž netají tím, že by měl pro sport rád samostatné ministerstvo, které by kromě sportu zajišťovalo i rozvoj cestovního ruchu.
Jedním z dalších bodů na seznamu záměrů ČUS v nadcházejícím období je i vybudování důstojného sídla v prostorách Strahova. Jako zázemí pro spolek i většinu sportovních svazů by měl v blízkosti stadionu Přátelství vyrůst Dům sportu.
Česká unie sportu sdružuje 74 národních sportovních svazů ve 8240 klubech a jednotách, které mají přes 1,2 miliónů členů.

***

JANSTA O BUDOUCÍCH ÚKOLECH ČUS

„Cením si důvěry všech a myslím, že ještě mám sportu co dát. Dokázali jsme ze zadluženého ČSTV, kde bylo mnoho problémů udělat za ty čtyři roky spolek, který opět funguje a slouží svazům, sportovním klubům a jednotám. Česká unie sportu tak plní svoji úlohu a tou je především servis pro sdružené spolky, hájení jejich zájmů a potřeb, a šíření myšlenky sportu široké veřejnosti, jako zdravého životního stylu, který tato společnost nezbytně potřebuje. V příštích čtyřech letech bychom rádi pokračovali v započatém díle a zintenzívnili jednání a spolupráci jak s Asociací krajů ČR, tak se Svazem měst a obcí. Naší další úlohou je komunikovat se státem i samosprávami a přesvědčit je o potřebě lepšího ekonomického zajištění českého sportu a rovněž získat pro naše kluby a jednoty dostatečné množství financí. Především na údržbu, provoz majetku a investice do infrastruktury. Důležitou úlohou je také přesvědčit politickou reprezentaci našeho státu, že stávající státní správa v oblasti sportu se za posledních 25 let ukázala jako nefunkční, o čemž svědčí řada námi již dříve publikovaných ukazatelů. Proto bychom chtěli ve spolupráci se státem a samosprávami přivést ke sportování co nejvíce dětí i dospělých.“ Miroslav Jansta, předseda ČUS

„Jsem srdcem stále Nymburák, pořád tu žiju a chtěl bych být za tři čtyři roky na místní Sportovní centrum stejně pyšný, jako jsem byl před třiceti čtyřiceti lety.“ Miroslav Jansta, předseda ČUS