ZKO ČUS Zlín

Rozhovor s předsedou ....

29.1. 2016
Rozhovor s předsedou ČUS Miroslavem JanstouKarolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak by se měl změnit systém financování sportu? Pomohlo by samostatné ministerstvo nebo by šlo jen o další byrokratickou zátěž? Přestanou u nás děti sportovat, protože na to jejich rodiče nebudou mít peníze? A kudy by se měla v dalším období ubírat Česká unie sportu? Předseda České unie sportu Miroslav Jansta je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu dobrý den.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy navrhujete, aby vzniklo samostatné ministerstvo sportu, proč nestačí instituce, jako je Česká unie sportu?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Česká unie sportu je představitelem sportovních spolků, Česká unie nemůže řídit a zabezpečovat funkce státu. My zastupujeme naše kluby, naše svazy, kdy vlastně pro ně děláme určitý servis, spravujeme pro ně majetek, který jsme zachránili, a pomáháme jim v určitý koncepční věci, kdy spolu s olympijským výborem, který má trošku jiné funkce, ale vzájemně se doplňujeme, vlastně děláme takový servis a lobbingy pro ty kluby, svazy, jednoty.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě na této platformě to nestačí, že zkrátka vyjednávat to, co potřebujete pro český sport?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No, to víte, že to nestačí, protože tady stát po roce 90 nezřídil funkční státní aparát pro sport, protože od roku 56 vlastně ministerstvem sportu bylo ČSTV, bylo sice zřízeno zvláštním zákonem, nebylo to ministerstvo v klasickým slova smyslu, ale bylo to něco mezi občanským sdružením a ministerstvem. Mělo to skoro 300 zaměstnanců, mělo to své podniky, tehdy za starýho režimu v podstatě sport byl financován přibližně, já říkám přibližný čísla, třetina šla ze státního rozpočtu, třetina šla z hospodaření ČSTV a třetina šla z těch místních podniků, samozřejmě státních, v těch jednotlivých obcích a městech. To se v roce 90 zákonem zrušilo a nebylo to ničím nahrazeno, protože tady zůstalo název ČSTV, zůstaly tady rozsáhlé majetky, které mí předchůdci spolu samozřejmě s dalšími představiteli olympijských výborů, Sokol a dalších buď prohospodařili nebo zašantročili nebo bůhví co dalšího, ale zároveň to bylo díky tomu, že nefungovala kontrola od státu, protože to byly majetky, který měly sloužit veřejným účelům, takže tady 25 let stát neplní svojí funkci správce sportu, protože mimochodem už při vzniku Československa v roce 1918 jsme měli svoje ministerstvo. Bylo to ministerstvo pro veřejné zdraví a pro sport, pak ještě dokonce byl zřízen úřad pro sport a například ministerstvo kultury vzniklo až po roce 48, takže ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, pane předsedo, já když se přenesu do té současné situace, tak ta samostatná ministerstva sportu jsou v Evropě spíš výjimkou, nemá ho ani Německo, ani Rakousko, z našich sousedů existuje pouze v Polsku, proč je ta situace v České republice tak odlišná, že bychom potřebovali samostatné ministerstvo sportu?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No, ono existuje ještě v jiných věcech a my ho nechceme samostatný. My říkáme, že by mohlo bejt stejně jako v Polsku spojeno s cestovním ruchem, který byl přidán k místnímu rozvoji.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Preferujete, promiňte, variantu zcela samostatného resortu nebo toho sloučení? Co je pro vás jaksi lepší možnost?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Pro mě osobně je nejlepší ministerstvo sportu a cestovního ruchu, protože to jde ruku v ruce, protože sport je největší, nejvýznamnější reprezentant tohoto státu, ať si říká kdo chce, co chce, podle studie, kterých jsme si řadu zadali, tak vlastně 70 pozitivních, 70 % pozitivních zpráv v zahraničí je spojeno se sportem, takže propagace České republiky podle představ dalších představitelů ministerstev a státních orgánů je vždycky spojená nějakým způsobem se sportem.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte, to propojení na cestovní ruch, proč to propojení? Protože i tam je jistá spojnice, nefunguje sport, ministerstvo školství, protože třeba i ministryně školství Kateřina Valachová mluví o tom, že je dobré, když je sport pod školstvím už kvůli třeba výchově dětí ke sportu, že tato spojnice je tam.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No fajn, ale podívejte se za 25 let, jak jsme ty děti vychovali. Neumějí kotrmelec, když jsme si udělali průzkum mezi první, asi 2500 respondentních dětí mezi první a pátou třídou, tak neoblíbené předměty byly matematika, čeština a tělocvik. Když já si pamatuju, že tělocvik jsme se všichni těšili, že si prostě zaběháme, zasportujeme a něco, takže to o něčem svědčí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A za to může ministerstvo školství?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Jednoznačně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Co konkrétně se tedy podepsalo na tom stavu, že sport, jak vy říkáte, je takto na okraji zájmu?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No protože přestal bejt hodnotou, kterou stát preferuje, protože byl podle mě na okraji společnosti. My jsme začali v roce 97 mluvit o občanský společnosti, přitom sportovní spolky jsou základem občanské společnosti, jsou největším vlastně zastoupením, začaly se propagovat různé, a tím je nechci shazovat, to je dobře, aktivity spojený se životním prostředím, různé neziskovky, a sport, který je jednoznačně neziskový v hlavním meritu, tak byl odstaven. Uvedu příklad.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Sport je ale také vysoce ziskový.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No, počkejte, ale to jsou úzké skupiny profesionálních sportů. U nás je to především fotbal a hokej a špičkoví atleti, jinak jako, a tenisti, jinak jako ukažte mi někoho ziskovýho.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě, a jak tedy potom pozměnit třeba financováni i sportu, kdy vlastně ty největší příjmy na jeden klub potom směřují právě do těch klubů skupiny A, kde jsou ty mediálně sledované sporty, které mají velkou platformu?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Ani to není pravda, ty státní rozpočet tam nesměřují, to je v podstatě ten systém, který je postupně vybudováván a zprůhledňován, tak to jednoznačně svědčí, že to jde do, do, do reprezentace, výchovy špičkové mládeže, trenérů a co s tím všechno souvisí. Ale já vám chci uvést příklad, přístup státu ke sportu a k jiné oblasti, představitelům občanské společnosti církvím. Církve dostaly, byly financovány ze státu, provedla se restituce a dostaly majetek a zároveň k tomu majetku dostaly prostředky, aby se o ně mohly starat, kdežto sport, který u nás se vyvinul ve vlastnictví občanských, občanských sdružení a nyní spolků, takže naše spolky vlastní v podstatě v účetní hodnotě kolem 40 miliard majetku, tak na to nedostaly žádný peníze.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A neselhala v tomto třeba Česká unie sportu, že to zkrátka nedokázala vyjednat?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Samozřejmě v tom selhali mí předchůdci, předsedové ČSTV, předsedové olympijských výborů, předsedové Sokola a dalších, který se o to nestarali. A samozřejmě byla v tom určitá ideologie, kdy za prvních vlád se vlastně říkalo, že sport je součástí trhu a musí si poradit sám. Součástí trhu jsou, o tom, čem jste mluvila, ty významné kluby, které samozřejmě se pohybují v tržním prostředí, ale i těm klubům už nyní bylo odňato, co třeba na Západ od nás je, že ty kluby dostávají peníze z kurzového sázení. U nás kurzové sázení bylo celé přesměrováno do státního rozpočtu, takže i ty profesionální kluby jsou svým způsobem /nesrozumitelné/, protože oni vytvářejí ty peníze.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale máte ten přístup ministra financí Babiše, že ten, to vyšší zdanění hazardu přinese také ten větší výnos, který bude použit na financování sportu, tomu věříte.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No, to by bylo skvělé. On už to řekl, řekl to v Senátě, řekl to v Poslanecký sněmovně, řekl to do médií, tak teď čekám, až se to stane, ale já mluvím o tom, co bylo. Vy jste se mě ptala, jak se to stalo, takže tak se to stalo, že prostě ten sport byl odstaven, nikdy nebyl pořádně vybudován systém, tady chyběl systém výchovy sportu, hlavně aby ten sport byl vnímanej tou společností jako jedna ze základních hodnot. Je to základ zdravého životního stylu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká předseda České unie sportu Miroslav Jansta, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Když mluvíte o tom samostatném resortu, jak by se potom transformovala Česká unie sportu? Byla by tam nějakým způsobem do toho rozmělněna?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Ne, v žádným případě. My jsme představitelé spolku a my musíme být partnerem takovýho státního aparátu, protože státní aparát řídí sport, spravuje sport, spravuje svojí kapitolu, měl by dělat takovou metodiku především pro tu mládež.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A nepozbyde, promiňte, své, svých jaksi funkcí právě tato unie, když vznikne samostatný resort?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No, ona ty funkce už pozbyla dávno. Akorát si to tady nikdo nechtěl připustit, protože ona co tady dělala ČSTV do toho roku 11.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak se vám tedy stojí v čele takové organizace?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No, my tu organizaci v podstatě budujeme znova, my ji transformujeme a právě vaše otázky přesměřujou tam, co si celá česká veřejnost myslí, že tady ČSTV řídilo sport a spravovalo. To je hluboká, hluboký omyl a nepravda a celá široká česká veřejnost tam byla ubezpečována mými předchůdci, oni nedokázali prosadit nic, nedokázali spravovat majetek, nevytvořili a neusilovali o vytvoření tohoto systému, o kterým mluvím, kdy ve spolupráci s ministerstvy příslušnými, to znamená školstvím, /nesrozumitelné/ financí, premiéry, neusilovali o vytvoření toho systému, proto ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy mluvíte o té minulosti, promiňte, pane předsedo ...

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Mluvím o minulosti, proto ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale už nějakou dobu jste tedy v čele, chcete být tedy ve druhém funkčním období, takže toto, o čem vy mluvíte, to se vám podařilo nějakým způsobem saturovat.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Tak my jsme především zachránili firmu z insolvence, jsme nyní v hlubokém zisku, ztráta ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
V hlubokém zisku, to je pěkné.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
V hlubokém zisku, hlubokou ztrátu jsme zažehnali a začali jsme pracovat právě na koncepčních materiálech, kdy teď máme volební valnou hromadu, ale v dubnu máme řádnou valnou hromadu, kde chceme právě představit naši představu, jak by měla fungovat státní správa v oblasti sportu, to znamená, chceme představit návrh ministerstva sportu, ale ne jako personálně, ale metodicky, co by měl dělat, co by měl spravovat a v rámci toho chceme samozřejmě představit, jakou, jakou úlohu by měli bejt sportovní spolky a jejich představitelé. To znamená ČUS, ČOV, Sokol a další, takže samozřejmě na tom pracujeme. Ta práce není jednoduchá, zahájili jsme ji loni a myslím si, že k tomu pomůže i to, že nová ministryně, která je erudovaná právnička, tak včera jsme jí měli na první zasedání Národní rady pro sport, a kde ona přišla s velmi systémovým projevem, kdy řekla oblasti, na kterých začneme pracovat, který rozpracujeme, a myslím si, že to může jít právě přesně ruku v ruce naše práce České unie sportu a práce ministerstva.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Co byste tedy řekl, že budou ty největší změny? Říkáte, chceme jaksi změnit fungování těch spolků, konkrétní věci.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No konkrétní věc je, že potřebujeme, aby co nejvíc dětí sportovalo, to znamená podle dvou nezávislých průzkumů v podstatě kolem 450 tisíc dětí nemá přístup ke sportu, protože rodiče nemaj na to, aby zaplatili členský příspěvky, aby zaplatili výstroj, výzbroj.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, oni právě sami sportovci či rodiče nejvíce se podílí na tom financování sportu.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
80 %, což je anomálie, protože v Německu je to třeba 50 %.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak to tedy právě toto změnit?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No právě proto, že musíme nastavit systém a do toho systému musí stát dát peníze. A ten musí dát do konkrétních věcí, aby se někde neztrácely, proto chceme vytvořit systém a chceme naplánovat, aby se postupně ze státního rozpočtu zvedaly peníze na sport a hlavně aby ty lidi viděli, že ten sport má smysl, to znamená musíme začít pracovat kvalitně s trenéry, musíme pracovat kvalitně i s funkcionáři, aby se postupně měnili, protože vemte si, český sport stojí, v podstatě my a Švédi máme nejvíc dobrovolníků.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A nebylo by právě méně nákladné, kdyby tyto idey, ideje, o kterých mluvíte, jste realizovali právě v České unii sportu, místo toho zakládat nový resort, jak chcete garantovat, že to nebudou další náklady na nějakou další byrokracii?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Ale podívejte se, kolik tady narostlo byrokracie. Já nevím, to bylo 10 tisíc, 12 tisíc úředníků, ale ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Proto možná radši k další už není záhodno.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Ne, my nepotřebujeme tisíce, my nepotřebujeme tisíce, nám stačí 40, 50, který stačí stáhnout z resortních center, kde už jsou, a případně 10, 15 nějakých dalších nových, a je to proto, že my nepotřebujem mamutí ministerstvo, my potřebujeme správce kapitoly pro sport, kterej by spravoval a řídil metodicky český sport, hlavně tedy pro mládež, pro to mateřský školy, do těch 18 let nebo pak vysoké školy, což se neděje.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A těch 40 úředníků na těch ...

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
40, 50, říkám.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
40, 50, jak vy říkáte, v těch resortech teď nefunguje?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Nefunguje, protože na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy bylo asi 12 úředníků, teď se tam nějaké nabrali, ale to jsou lidi, který se to teď učej, paní ministryně má vyjednaná navýšení asi na 25 nebo 26, ale to je to, že teď vznikají teprve, teď se teprve vytváří nějaký státní aparát ke sportu, vidíte, že tady předtím nebyl. A vemte si, v roce 2006 dával stát prostřednictvím rozpočtu a prostřednictvím loterií dával v podstatě do sportu skoro 7,5 miliardy a teď dává 4 miliardy, tak jako je to chyba ČUSu? Není to chyba ČUSu, je to chyba toho, těch vlád, co tady byly, a přístupu těch ministrů, protože ten ministr školství /nesrozumitelné/ především řeší si vysoké školy, pak řeší střední školy, pak základní školy, pak mateřský školy a pak dojde na sport. A ministerstvo má kolem 1400 úředníků a předtím bylo těch 12, 15 na sport.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Přece jen říkáte, sport je podfinancovaný a naštěstí přesto tu úspěšné sportovce, medaile, máme stále dál, v čem to je?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No, má to, má to několik faktorů, tak především fotbal a hokej se udržel díky tomu, že v 90. letech řada podnikatelů, který zprivatizovali podniky, tak byli blázni do sportu, takže místo aby se starali o podniky, tak často sponzorovali a tak i zkrachovali, takže ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale nejen hokej, fotbal máme, že.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Ne, to mluvím o kolektivních sportech, který se udržely.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Protože kolektivní sporty nejvíc utrpěly tím podfinancováním, protože ten fotbal se jakž takž drží, ta úroveň se udržela, hokej jako národní sport číslo jedna je vidět, že upadá ta členská základna, protože Finové, jak tady byli za námi, Švédové, tak oni se zaměřili přesně na tu mládež ve školách a jednoznačně je budeme těžko dohánět, musí se hodně hokejový svaz napnout síly, aby, aby, abysme to zastavili ten propad, ale potom když vemete ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A není dobré, aby tu nebyl pouze hokej, promiňte, jenom když jste teď dotkl právě mládeže a hokeje, není třeba také v zájmu, aby tu byly jiné týmy krom těchto sportů, fotbalu, hokeje, neměl by se podporovat, já nevím, aby třeba děti více plavaly a tak dále?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No, samozřejmě, plavání by mělo bejt jako povinné v základní škole, jako bejvalo, aby se tam naučili plavat, ale to je prostě ten systém, kterej to má umožnit. Já vám mluvím o tom, který se udržely, protože tam byly soukromý peníze, tam nebyly státní peníze, tam byly peníze bláznů takzvanejch, který do toho dávali, protože ty majitelé většinou na tom nevydělaj. Já neznám moc majitelů, který vydělávaj na vlastnictví fotbalovýho nebo hokejovýho klubu nebo volejbalovýho, házenýho a vůbec, protože volejbal a házená, basketbal, ty nemají takový množství sponzorů, protože nejsou preferovaný sporty, florbal se stal módním sportem, moderním mládeže, takže ten šel hodně nahoru, ale taky nesežene jen tak sponzora, takže ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A co ty další  medaile, promiňte, pane předsedo?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
A ty medaile, chci říct právě, že jsou většinou na výjimečných jedincích a výjimečných trenérech, viz Sáblíková, protože to je unikát, co se tady díky Novákovi, trenérovi, a jejímu přístupu, co se tady zrodilo, kdy poráží Sáblíková absolutní velmoc Holandsko, a to se často neopakuje. Vemte si ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to jsou takové medaile z leknutí, máte pocit? Nebo medaile, které jsou takto ...

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Ne, ne, ne, medaile, že tady žije právě stovky a tisíce lidí, který milujou sport, který tomu sportu dávaj všechno, a nejsou to ale ty lidi produktem systému státního, jsou to prostě lidi, který chtějí sami. To je to, co, to, co sdružujeme my v té České unii sportu, v Sokole, který to dělaj sami s chutí a mají k tomu vztah, který tomu dávaj všechno. Ale my potřebujeme přece, abysme nebyli nejtlustší národ ve světě, teda ve světě, to doufám, že zatím nejsme, ale v Evropě jsme, abysme byli zdravější, aby ta délka života, která se u nás prodloužila, nebyla díky medikamentům, ale byla díky zdravotnímu životnímu stylu, tak to potřebujeme právě tu hodnotu toho sportu budovat na školách. Ta škola je základ.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A toto všechno by mělo dokázat ministerstvo sportu.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Ministerstvo sportu a cestovního ruchu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A cestovního ruchu. Kdo by měl být ministrem nebo ministryní? Umíte si někoho takového představit?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No, víte co, tam jde, když to bude dobře nastaveno ten systém, tak už není tak jako hrozný, kdo tam bude. Tam je důležitý, aby to bylo ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Skutečně není důležitá osobnost ministra?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No, je důležitá samozřejmě osobnost. Čím lepší osobnost, tím to bude, ale rozhodnou volby a politický strany, takže to budou, to je vždycky předmět licitování.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak jsem si přečetla, vy sám o tom neuvažujete, proč?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Ne, ne, ne, opravdu ne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No protože já jsem svobodnej člověk, ale já jsem nikdy nebyl zaměstnancem žádnýho státního orgánu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nestálo by to za to se stát zaměstnancem coby ministr?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Já to, já jsem svobodnej člověk, já jsem strašně rád, já jsem byl učitelem na vysoký škole, tam jsem byl svobodnej, za starýho režimu a teď jsem pořád v soukromu. Já jsem nikdy se nepohyboval v žádným státním podniku, nikde, já se sám zodpovídám sám sobě.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A měl by to být spíše funkcionář nebo sportovec?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No neměl by to bejt nějakej bejvalej vrcholovej sportovec, kterej tomu nerozumí, protože to je vždycky, dáme tam nějakou osobnost, jakože je populární, to si myslím, že je špatně, jo, že to potřebujeme opravdu člověka, kterej rozumí meritu věci, který ví, o co jde, a který hlavně má vůli něco měnit, takže ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili spíše funkcionář.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No, to nemusí bejt funkcionář, to může bejt někdo z praxe, funkcionář ano, může to bejt nějakej funkcionář ze sportu, může to bejt nějakej funkcionář z politickejch stran, který se sportu věnuje, může to bejt osobnost jakákoli, která ale k tomu bude mít vztah, nesmí to bejt nikdo, kterej tam je dosazenej, aby měl funkci.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Jak aktuálně si myslíte, že může takový případ, jako je případ Vladimíra Růžičky, poškodit pověst českého sportu? Připomenu jenom pro posluchače, že Vladimír Růžička je policií obviněn ze zpronevěry, hrozí mu 5 let vězení.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Tak samozřejmě všechny tyhlencty věci, které se stanou, jsou, jako jsou prohlašovány, že jsou v rozporu se zákonem, nesvědčí komukoli, to znamená nesvědčí ani sportu. Tady je právě ale, na tom chci uvést ten příklad, že sport, hokej, který je velmi náročný na výzbroj, výstroj a samozřejmě zabezpečení fungování haly, tak tam přece jenom ty bohatší rodiče, který tam třeba sponzorujou, tak maj snahu prosazovat ty děti a tam je vidět, že ten, že ten, u těch dětí /nesrozumitelné, protože ten, že prostě není pro ně vytvořenej systém, aby ty všechny děti měly rovnej přístup.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jinými slovy, to nejde jinak než nezákonnou cestou?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No, to se, to víte, že by /nesrozumitelné/ právě nezákonnou, o tom právě mluvím, aby ty bohatý, který si myslej, že když zasponzorujou, tak můj syn, kterej třeba není talentovanej, musí hrát v první lajně, jo, to je, já naštěstí jsem ze sportu, kde, myslím v těch soutěžích 17letých a vejš, který znám dobře, tak se to neděje, ale samozřejmě o tomhlenctom, co se děje ve ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte basketbal.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Myslím basketbal, ale hokej a fotbal, ty, o tom samozřejmě slyším a znám konkrétní případy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili nakolik tato kauza může poškodit potom ale celý sport?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Já si myslím, že tato kauza by měla především probudit politiky, aby si uvědomili, že, že ta mládež, by měl být k ní jinej přístup. Je to i chyba samozřejmě toho klubu, kde pan Růžička působil, protože kdyby ten klub fungoval řádně, tak by ten systém v tom klubu to asi jen tak neumožnil, takže jestli se to stalo, protože já nemůžu pořád říct, že se to stalo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jen na závěr, kdy vy jste si sám stihl naposled zasportovat?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
No, tak záleží, co sportuju. Tak já plavu teď.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže ...

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Plavu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Plavete, ale jaksi aktivně nebo jak často třeba? Stíháte to?

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Tak já, tak jako aktivně basketbal jsem přestal hrát v 41, když jsem si vyhodil plotýnku, a teď mám díky nějakým zdravotním komplikacím kontaktní sporty zakázány, takže já bych se, strašně rád jsem hrál badminton, ale teď už, teď už asi, teď se musím jako vyšetřit čas na to plavání.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Předseda České unie sportu Miroslav Jansta, který bude v sobotu na valné hromadě se znovu ucházet o tuto funkci, byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuji vám za to, na shledanou.

Miroslav JANSTA, předseda České unie sportu
--------------------
Děkuji, na shledanou.