ZKO ČUS Zlín

Černé duše

20.10. 2015
Černé dušeMarek WOLLNER, moderátor
--------------------
Jako každé pondělí se po znělce a headlinech rozbíhají Reportéři ČT. Vítám vás u sledování aktuálních kauz a reportáží. Jsme rádi, že se díváte.
Autoklub je sdružení, které organizuje automobilové a motocyklové závodníky. Uděluje jim licence, bez kterých nemohou závodit. Na svou činnost taky dostává dotace od ministerstva školství a tělovýchovy. Jenže to vypadá, že organizace měla ve svých řadách mrtvé duše. Počet členů se totiž během jediného roku několikrát snížil. Rozptyl se přitom pohybuje daleko za možnou administrativní chybou, z necelých dvou set tisíc až na pouhých devět tisíc. Co za tím vězí, zjišťovala Aneta Snopová.

Vlastimil MALÍK, předseda AMK Ecce Homo Šternberk
--------------------
Vláda vyhlásila, že bude dávat klubům příspěvky podle počtu členů. Autoklub České republiky v minulých letech vykazoval desítky tisíc členů a po inventarizaci podle zákona, který v letošním roce byl, se dospělo k tomu, že to nejsou desítky tisíc, ale jsou to nějaké tisíce členů.

Zdeněk VRÁTNÍČEK, soutěžní jezdec v kategorii veteránů
--------------------
Se jim to smrsklo na devět tisíc tři sta asi pět, a to si ještě myslím, že v tom byla započítaná Eliška Junková, František Šťastný a podobně.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
A právě počet členů je pro výši dotace klíčový údaj. Jednoduše řečeno, čím větší členská základna, tím větší dotace. Autoklub České republiky v posledních letech vyinkasoval od ministerstva ročně kolem devadesáti milionů korun. Za roky 1999 až 2013 pak více než miliardu korun ze státních prostředků.
Autoklub České republiky vede v celé jeho polistopadové éře Roman Ječmínek. Do problémů se dostal už v minulosti v souvislosti se svým působením ve společnosti Sazka, kde byl patnáct let jejím místopředsedou představenstva. Po pádu loterijního gigantu v roce 2011 vyšlo najevo, jakým způsobem byla společnost řízena. Zástupci sportovních svazů v představenstvu a dozorčí radě neměli přístup k interním materiálům společnosti a veškeré dokumenty, které schvalovali, pro ně byly až do poslední chvíle tajné. S jejich souhlasem tuto praxi zavedl Aleš Hušák, který také jako jediný z pozice předsedy představenstva materiály ke schválení předkládal.
Proč jste to dopustili, aby to fungovalo takto?

Roman JEČMÍNEK, prezident, Autoklub ČR, bývalý místopředseda představenstva Sazky /9. 9. 2013/
--------------------
Protože to bylo, protože to byl schválený organizační a jednací řád, na kterým jsem se svým hlasem taky podílel.

Josef CUPKA, insolvenční správce Sazky, a.s. /9. 9. 2013/
--------------------
Oni nevěděli, co schvalují, protože pan doktor Hušák vytvořil nějaký systém schvalování a schvalovali doklady podle čísel a vlastně nevěděli obsah. Takže se z nich staly jenom figurky, který odsouhlasily úplně všechno, a za to dostávaly svou měsíční odměnu.

Zdeněk ERTL, předseda Sdružení sportovních svazů ČR /9. 9. 2013/
--------------------
A mimo to měli výhody, které, které s tím byly spojené, což bylo auto vyšší kategorie, myslím si, že měli slušná Volva. Dále měli k dispozici neomezené cestování, měli pochopitelně rekreaci s rodinou, telefony, prostě na co si vzpomněli, tak to měli placeno.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Členové představenstva si za svou poslušnost vydělali za působení v Sazce mnohamilionové částky.

Roman JEČMÍNEK, prezident, Autoklub ČR, bývalý místopředseda představenstva Sazky /9. 9. 2013/
--------------------
No, a to, tak to já nevím, že jo, co to máte a z jakých to máte podkladů. Ale je mi to celkem lhostejné.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka /9. 9. 2013/
--------------------
Je to z podkladů Sazky. Takže to vám to klidně můžu ukázat.

Roman JEČMÍNEK, prezident, Autoklub ČR, bývalý místopředseda představenstva Sazky /9. 9. 2013/
--------------------
Nevím, proč se bavíme o tomhle tom. To je takový jako zajímavý možná, ale pro jaksi klienty čtvrtý cenový skupiny.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Tentokrát se pochybnosti objevují u jeho organizace Autoklub České republiky, která sdružuje automobilové a motocyklové závodníky. Když v roce 2014 žádal ministerstvo školství o dotaci, uvedl, že jeho organizace má devadesát tisíc členů. O pouhý rok později však před Mezinárodní automobilovou organizací FIA už pracuje s číslem pouze něco málo přes devět tisíc svých členů.

Roman JEČMÍNEK, prezident, Autoklub ČR, bývalý místopředseda představenstva Sazky
--------------------
Já vám na to vůbec nebudu odpovídat.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
A nemyslíte, že byste to měl vysvětlit, v okamžiku, kdy čerpáte státní dotaci?

Roman JEČMÍNEK, prezident, Autoklub ČR, bývalý místopředseda představenstva Sazky
--------------------
Není potřeba dál jaksi se snažit o to, abych vám ten rozhovor poskytl. Neposkytnu.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Dotaci Autoklubu ČR přidělilo ministerstvo školství. Jeho zástupce jsme opakovaně žádali o vystoupení na kameru. Ale bez úspěchu. Lidové noviny v květnu letošního roku otiskly vyjádření zástupkyně Autoklubu, která k nesrovnalostem v počtech členů uvedla: "V roce 2014 Autoklub České republiky zavedl elektronickou databázi členské základny, čímž byly odstraněny opakující se osoby." A noviny dále citovaly náměstka ministerstva školství Petra Hulinského, který k tomu dodal, že ministerstvo v nesrovnalostech v počtu členů nevidí problém, protože se jednalo o administrativní záležitost. "Autoklub měl zájem jako jedna z prvních sportovních organizací na naprosto průkazném a jasném vedení členské základny." Uvedl doslova Hulinský.

Jiří HOLEČEK, poslanec, předseda podvýboru pro mládež a sport PSP ČR /ANO/
--------------------
Tak, to, že pan Hulinský to hodnotí, že to byla administrativní chyba, to je dobrá zpráva. Horší zpráva je tedy, že nehodlá sjednat nápravu. Může se stát chyba, to se stane každému, ale potom samozřejmě by to ministerstvo školství v tomto ohledu mělo konat.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministerstvo školství nám ke kauze neexistujících členů Autoklubu, na které udělilo dotace, nakonec na poslední chvíli poslalo pouze následující vyjádření.

redaktor /citace: vyjádření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy/
--------------------
"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se situací ohledně Autoklubu zabývá, stejně jako podněty k nesrovnalostem v údajích o členských základnách ve všech sportovních svazech a sportovních organizacích. Vláda také na návrh MŠMT schválila novelu zákona o podpoře sportu, která zavádí elektronický rejstřík s údaji o sportovních organizacích a klubech, i o sportovních trenérech. Tento rejstřík bude spravovat ministerstvo. Jeho hlavním přínosem bude zvýšení transparentnosti poskytování podpory sportu z veřejných prostředků, právě v návaznosti na počet sportovců, členů sportovních organizací."

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Vy když jste byl ministr, měl jste možnost nějak do toho zas..., řešit to, setkával jste se s tím?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, bývalý ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já jsem se s tím setkal. Protože jsem to jednou spočetl. A zjistil jsem, že desetimilionový národ máme dvacet tři milionů sportovců, což mně přišlo divné.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Autoklub České republiky se rozhodl situaci s poklesem počtu členů řešit po svém. Do loňského roku měli závodníci možnost být členy různých klubů. To ovšem náhle nešlo. Ječmínkova organizace letos každého závodníka změnou stanov převedla pod svou střechu. Šlo to lehce, protože jako jediná vydává závodníkům povolení závodit, takzvanou licenci, kdokoli si o licenci požádal, stal se automaticky jeho členem. Ať chtěl, nebo ne.

Ladislav KRUPIČKA, manažer ÚAMK KBS Unhošť
--------------------
V letošním roce se stalo to, že prostě přišly žádosti o licence, pro jednotlivé jezdce a pro činovníky, a v tom bylo uvedeno, že prostě každý z těch jezdců, který žádá o licenci, nebo z činovníků, tak podpisem souhlasí s tím, že bude automaticky členem Autoklubu České republiky. Což si myslím, že je zavádějící, protože je to servisní organizace, která má vydávat licence, a ne prostě řešit tímto své členství.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Čili ta licence byla podmíněna tím, že se stanete automaticky členy Autoklubu.

Ladislav KRUPIČKA, manažer ÚAMK KBS Unhošť
--------------------
No, bylo to vlastně jedním, jedním podpisem se samozřejmě, já nevím, člověk stane automaticky členem Autoklubu, když chce prostě získat licenci. Jiné východisko nebylo.

Vlastimil MALÍK, předseda AMK Ecce Homo Šternberk
--------------------
V letošním roce nám byla předložena přihláška, na které bylo napsáno, že tím, že žádáme o licenci, se automaticky stáváme členy Automotoklubu, nebo Autoklubu České republiky. Bylo tam napsáno: Souhlasím. Já jsem před to slovíčko připsal Ne, to znamená nesouhlasím, ale přesto mi asi za měsíc přišla licence, kterou potřebuji k tomu, abych vykonával funkci, kterou dělám, a současně mi přišel dopis, kde bylo napsáno, že od ledna jsem se stal členem Autoklubu České republiky.

Zdeněk VRÁTNÍČEK, soutěžní jezdec v kategorii veteránů
--------------------
Situace v Autoklubu České republiky je poněkud komplikovaná. Autoklub nám ztratil za poslední dva roky propagovaných dvě stě tisíc členů, což je Hradec Králové a České Budějovice dohromady, to já bych to Autoklubu přál, takovou členskou základnu, se jim to smrsklo na devět tisíc tři sta asi pět. On musel tuto situaci nějakým způsobem řešit a přistoupil k povinnému členství ve svém dobrovolném spolku. No, a od toho se odvíjí celá tahle ta kauza, protože kdy já se teda částečně s Autoklubem soudím, nebo bráním se tomuto nedobrovolnému členství. A je jasné, že Autoklubu jde hlavně o jeho peníze.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Ječmínkovu organizaci napadla u soudu akciová společnost ÚAMK, která také sdružuje automobilové závodníky. Kvůli novým pravidlům by o ně přišla. Městský soud v Praze ovšem vydal předběžné opatření, kterým tuto změnu zastavil. Ječmínkův Autoklub České republiky podle soudu nemůže podmiňovat vydání licence členstvím ve své organizaci.

Oldřich VANÍČEK, prezident ÚAMK
--------------------
Je to totální nonsens, protože licence je osvědčení, že něco umím, že jsem někde závodil a že závodit smím, a legitimace je příslušnost k něčemu a je buďto žlutá, nebo zelená, nebo modrá. A nelze tohle to směšovat, aby se někdo automaticky a nuceně stal jako sportovec členem někoho. Neexistuje to nikde.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Ječmínkův Autoklub se proti rozhodnutí soudu odvolal. Spor teď bude posuzovat vyšší instance. Celá kauza ale má už v tuto chvíli i mezinárodní dopad. Zatímco u nás platí čím více členů, tím více peněz, ve vztahu k mezinárodním organizacím je to opačně. Jak už jsme naznačili, Autoklub České republiky je členem Mezinárodní automobilové federace, takzvané FIA. Té musí platit členské příspěvky, jejichž výše se odvíjí od počtu členů. A z dokumentů, které máme k dispozici, lze vyčíst, že zatímco vloni v prosinci na zasedání v Kataru Autoklub ještě vykazoval sto devadesát šest tisíc členů, letos v květnu na zasedání v tuniském Gammarthu už jen něco málo přes devět tisíc.

redaktor /citace: Thierry WILLEMARCK, prezident, Region 1 FIA/
--------------------
"Tato informace je správná a zakládá se na údajích, které jsme dostali od Autoklubu České republiky. Jak uvádíte, jedná se o zásadní pokles počtu členů. Nemůžeme k tomu nic říct, pouze to bereme na vědomí."

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Důvod může být prozaický. Za téměř dvě stě tisíc členů by Autoklub musel zaplatit mezinárodní organizaci dvacet jedna tisíc eur. Za necelých deset tisíc členů to byly pouhé tři tisíce eur.
Chtěla bych vědět, jak je možné, že uvádíte jednou počet členů pomalu sto tisíc, a pak uvádíte pro FIU počet členů devět a půl tisíce.

Roman JEČMÍNEK, prezident, Autoklub ČR, bývalý místopředseda představenstva Sazky
--------------------
Paní Snopová, já vám na to vůbec nebudu odpovídat.

Oldřich VANÍČEK, prezident ÚAMK
--------------------
Udělalo to velkou mezinárodní pozornost. No, a na základě dotazu, vlastně co se stalo, proč najednou tolik lidí zemřelo, tak v rámci České republiky bylo zdůvodnění, že byly odstraněny duplicity.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka
--------------------
Vypadá to, že Autoklub se zvětšuje a zmenšuje podle toho, co je výhodnější.
Čili byl byste pro, aby se ta, ty, ta dotace, která byla v řádu desítek milionů, tedy přepočetla zpátky na faktický stav členů.

Jiří HOLEČEK, poslanec, předseda podvýboru pro mládež a sport PSP ČR /ANO/
--------------------
Když se ukáže skutečně, že ten faktický stav členů byl jiný, tak pak by se to mělo samozřejmě napravit.