ZKO ČUS Zlín

Petice ministryni školství

5.10. 2015
Petice ministryni školství: Zastavte devastaci sportovních klubů
Téma: Česká unie sportu


Jsme hluboce zklamáni ze současného stavu financování českého sportu, který je aktuálně směrován již 5 let výhradně k reprezentaci a profesionálním sportovcům.

Úvodní fakta

český stát financuje sport od roku 2011 výhradně prostřednictvím sportovních svazů

financování sportovních svazů se od roku 2010 do roku 2015 zvýšilo v průměru o 213 % !!!!

(oficiální podklad MŠMTV na vyžádání poslance P ČR o financování sportu ve sportovních svazech ČR)

80% sportovních klubů a tělovýchovných jednot (dále jen SK/TJ) neobdrželo od sportovních svazů po roce 2011 ani korunu

od roku 2011 se snížila členská základna zejména mládeže o více než 30%

od roku 2011 zaniklo přes 20% sportovních klubů

základem českého sportu nejsou sportovní svazy, které jsou po roce 2011 jedinými příjemci financí státu na sport

základem českého sportu je každodenní sportovní život provozovaný ve sportovních klubech a TJ

Vážená paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Jsme bývalí reprezentanti, jsme předsedové sportovních klubů, jsme dobrovolní trenéři, kteří se dnes ve svých SK/TJ věnují zejména mládeži. Naše dobrovolná činnost zabezpečuje 95% reálných sportovních aktivit v ČR určených právě mládeži, ale i nejširší veřejnosti v městech a obcích.

Obracíme se na Vás, paní ministryně, z jediného důvodu, kterým je absolutní a devastující absence financí na základní činnosti TJ/SK, což černobíle a velmi zkráceně znamená:

30% úbytku sportující mládeže oproti roku 2011

20% zrušených sportovních klubů oproti roku 2011

dnešní vývoj nenaznačuje vzestup, ale naopak další trendový pokles obou parametrů

Příčiny

Zjednodušeně dvě. Odebrání příjmu z “hazardu“ a současný systém financování sportu v ČR, který dává úplně absolutní moc do rukou sportovních svazů a jejich sekretariátů. Svazy musí financovat jen své reprezentanty - sportovní profesionály, za jejichž výsledky na OH, MS a ME dostávají od vás, od ministerstev, finanční prostředky. Tak je dnešní systém nastaven.

Jsme hluboce zklamáni ze současného stavu financování českého sportu, který je aktuálně směrován již 5 let výhradně k reprezentaci a profesionálním sportovcům. Necháváme ZATÍM bez komentáře výkonnostní úroveň české reprezentace, která dle nás neodpovídá více nežli dvojnásobnému objemu financí, které svazy od státu po roce 2011 dostávají.

Jsme rozhořčeni a zklamáni z farizejských proklamací o podpoře mládeže, jehož jediným reálným a hmatatelným výsledkem je více nežli 30% úbytek sportující mládeže a stagnace výkonů rerezentantů.

Máme jedinou prioritu.

Zajistit skutečný, bezpečný a dobře kontrolovatelný tok státních finančních prostředků do sportovních spolků, které ve městech a obcích reálně pracují s mládeží a poskytují podmínky pro sportovní aktivity nejširší veřejnosti.

Za poslední možnou techniku získání podpory považujeme PETICI určenou ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.

PETICE ministryni školství “ZASTAVTE DEVASTACI SPORTOVNÍCH KLUBŮ“

Vyzýváme paní ministryni školství mládeže a tělovýchovy k:

Zahájení jednání s reálnými zástupci SK/TJ, která okamžitě povedou k zastavení úbytku sportující mládeže a rušení sportovních klubůRevizi a korektuře Programu VIII., aby byl vypsán výhradně pro SK /TJ a nikoli pro pseudozastřešující svazyUrčení částky, která bude přímo určena na činnost SK/ TJ (základních článků sportu) s prioritou mládežStanovení v programech určených pro TJ/SK jasnou, transparentní, objektivní a dobře kontrolovatelnou cestu finančních prostředků ke každému mládežnickému sportovci v SK/TJ a do každé SK/TJNezasílání finančních prostředků pro SK/TJ cestami, které dlouhodobě tragicky nefungují - sportovní svazy a ČOVZasílání prostředků pro SK/TJ prostřednictvím střešních organizací (ČUS, SSS ČR, ČOS)