ZKO ČUS Zlín

PETICE ministryni skolství

30.9. 2015

PETICE ministryni skolství „Zastavte devastaci sportovních klubu“

PETICE ministryni školství „Zastavte devastaci sportovních klubů“

Úvodní fakta

 • český stát financuje sport od roku 2011 výhradně prostřednictvím sportovních svazů
 • financování sportovních svazů se od roku 2010 do roku 2015 zvýšilo v průměru o 213 % !!!!
  (oficiální podklad MŠMTV na vyžádání poslance P ČR o financování sportu ve sportovních svazech ČR)
 • 80% sportovních klubů a tělovýchovných jednot (dále jen SK/TJ) neobdrželo od sportovních svazů po roce 2011 ani korunu
 • od roku 2011 se snížila členská základna zejména mládeže o více než 30%
 • od roku 2011 zaniklo přes 20% sportovních klubů
 • základem českého sportu nejsou sportovní svazy, které jsou po roce 2011 jedinými příjemci financí státu na sport
 • základem českého sportu je každodenní sportovní život provozovaný ve sportovních klubech a TJ

Vážená paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Jsme bývalí reprezentanti, jsme předsedové sportovních klubů, jsme dobrovolní trenéři, kteří se dnes ve svých SK/TJ věnují zejména mládeži. Naše dobrovolná činnost zabezpečuje 95% reálných sportovních aktivit v ČR určených právě mládeži, ale i nejširší veřejnosti v městech a obcích.

Obracíme se na Vás, paní ministryně, z jediného důvodu, kterým je absolutní a devastující absence financí na základní činnosti TJ/SK, což černobíle a velmi zkráceně znamená:

 • 30% úbytku sportující mládeže oproti roku 2011
 • 20% zrušených sportovních klubů oproti roku 2011
 • dnešní vývoj nenaznačuje vzestup, ale naopak další trendový pokles obou parametrů

Příčiny.
Zjednodušeně dvě. Odebrání příjmu z „hazardu“ a současný systém financování sportu v ČR, který dává úplně absolutní moc do rukou sportovních svazů a jejich sekretariátů. Svazy musí financovat jen své reprezentanty - sportovní profesionály, za jejichž výsledky na OH, MS a ME dostávají od vás, od ministerstev, finanční prostředky. Tak je dnešní systém nastaven.

Jsme hluboce zklamáni ze současného stavu financování českého sportu, který je aktuálně směrován již 5 let výhradně k reprezentaci a profesionálním sportovcům. Necháváme ZATÍM bez komentáře výkonnostní úroveň české reprezentace, která dle nás neodpovídá více nežli dvojnásobnému objemu financí, které svazy od státu po roce 2011 dostávají.
Jsme rozhořčeni a zklamáni z farizejských proklamací o podpoře mládeže, jehož jediným reálným a hmatatelným výsledkem je více nežli 30% úbytek sportující mládeže a stagnace výkonů rerezentantů.

Máme jedinou prioritu.
Zajistit skutečný, bezpečný a dobře kontrolovatelný tok státních finančních prostředků do sportovních spolků, které ve městech a obcích reálně pracují s mládeží a poskytují podmínky pro sportovní aktivity nejširší veřejnosti.

Za poslední možnou techniku získání podpory považujeme PETICI určenou ministryni školství, mládeže a tělovýchovy. 

PETICE ministryni školství „Zastavte devastaci sportovních klubů“

Vyzýváme paní ministryni školství mládeže a tělovýchovy k:

 1. Zahájení jednání s reálnými zástupci SK/TJ (ne s Jiřím Kejvalem), která okamžitě povedou k zastavení úbytku sportující mládeže a rušení sportovních klubů
 2. Revizi a korektuře Programu VIII., aby byl vypsán výhradně pro SK /TJ a nikoli pro pseudozastřešující svazy
 3. Určení částky, která bude přímo určena na činnost SK/ TJ (základních článků sportu) s prioritou mládež
 4. Stanovení v programech určených pro TJ/SK jasnou, transparentní, objektivní a dobře kontrolovatelnou cestu finančních prostředků ke každému mládežnickému sportovci v SK/TJ a do každé SK/TJ
 5. Nezasílání finančních prostředků pro SK/TJ cestami, které dlouhodobě tragicky nefungují – sportovní svazy a ČOV
 6. Zasílání prostředků pro SK/TJ prostřednictvím střešních organizací (ČUS, SSS ČR, ČOS)

V případě ztotožnění se s textem petice můžete svůj SOUHLAS vyjádřit v elektronické komunikaci. Podmínkou zaregistrování Vašeho SOUHLASU S TEXTEM PETICE je vyplnění všech kolonek označených hvězdičkou.

Mgr. Zdeněk Kubec    předseda TJ Ústí nad Labem, předseda okresní organizace ČUS, pověřený jednáním za petiční výbor

Ing. Marek Hájek       předseda TJ Opava, místopředseda ČUS, předseda národního sportovního svazu

Petr Adam                  člen TJ v Inančicích, poslanec Parlamentu ČR, člen podvýboru pro sport P ČR

Květoslav Svoboda     trenér planání, Zlín, účastník 3 OH, medailista MS a ME v plavání

 

PROSÍME VÁS – ŘEKNĚTE O NAŠÍ PETICI I VŠEM SVÝM ZNÁMÝM. DĚKUJEME.

 


Mgr. Zdeněk Kubec    Kontaktujte autora petice

Křestní jméno
Příjmení
Město
Stát
Emailová adresa
Zobrazit Váš podpis veřejně?
  
Vaše e-mailová adresa nebude zobrazena veřejnosti ani poskytnuta třetím stranám.