ZKO ČUS Zlín

Evropa má v podpoře sportování jasno

23.9. 2015
Evropa má v podpoře sportování jasno. Jak je to u nás?
Téma: Česká unie sportu


Praha – Kdo by měl „řídit“ český sport, a hlavně kdo a jak by do něj měl rozdělovat peníze, to jsou otázky, které se každoročně vášnivě řeší vždy před schvalováním státního rozpočtu. Mají peníze dostávat jen sportovní svazy, nebo i základní články sportu, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty?
„Někteří sportovní bossové se nemohou zbavit dojmu, že veškerý sport je představován jedině sportovními svazy,“ říká k tomu Miroslav Jansta, předseda České unie sportu (ČUS). Tedy že hlavním smyslem státní podpory je vrcholový a soutěžní sport, který se tak odděluje od „obyčejného“ sportování pro zdraví a radost z pohybu.
Opačným extrémem je názor, že peníze do sportu mají proudit výhradně prostřednictvím sportovních klubů a jednot.
Již několik let se opakovaně probírají otázky skladby dotačních programů, zásady pro přidělení státního příspěvku, vymýšlejí se nové definice a nová pravidla.
„To vše jsou problémy, které má vyspělá Evropa již za sebou,“ dodává Jansta.
Evropské společenství již jasně určilo priority veřejné podpory sportu i cíle, kterých chce dosáhnout. Přidanou hodnotou sportu je podle něj zdraví lidí, vliv na sociální cítění, působení na sociální inkluzi, morálně volní vlastnosti jedinců i kolektivů. Což má vliv i na hodnotu pracovní síly v zemích EU a spokojený a důstojný život.
„Neopominutelný je velký ekonomický přínos samotného sportu, který v podmínkách EU tvoří kolem tří procent HDP,“ upozorňuje Jansta.
Podle agentury Czechtourism je sport jedním ze čtyř hlavních faktorů pro výběr zájezdu zahraničních turistů do ČR.
Česko na příjezdové turistice vydělalo za 1. polovinu letošního roku 69,5 mld. korun. Podle zprávy Michala Krause pro ČUS tvořili jednu třetinu zahraničních turistů právě návštěvníci čtyř velkých sportovních šampionátů, které se v ČR v prvním půlroce 2015 konaly (MS v cyklokrosu, HMEv lehké atletice,MSv hokeji a MEU21 ve fotbale).

Vymýšlení trakaře

Civilizovaná Evropa má podle Jansty v podpoře sportu jasno a podporuje sport několikanásobně více než Česká republika. V řadě zemí má sport silné institucionální zajištění v podobě vlastního ministerstva.
„Naše zákonodárné sbory, vláda, ministerstva se vesvém rozhodování stále dovolávají zkušeností z EU. Snad ve všem. Kromě sportu. Pořád se pokoušíme vymyslet vlastní sportovní trakař, zatímco naši sousedé již jezdí v Rolls­ Royce,“ dodává Miroslav Jansta.