ZKO ČUS Zlín

Novela zákona o sportu je dobrý výkop

2.9. 2015
Jansta: Novela zákona o sportu je dobrý výkop, čeká nás však ještě spousta práceVláda včera schválila novelu zákona o podpoře sportu, kterou předkládala současná minystryně školství, mládeže a tělovýchovy za ČSSD Kateřina Valachová. Podle novely by mělo být rozdělování státních peněz transparentnější. Redakce SportovniListy.cz se zeptala Miroslavy Jansty, předsedy České unie sportu, jestli je to krok správným směrem a zda novela pomůže sportovcům a rozvoji sportu.

SL: Podílela se pracovně na této novele i Česká unie sportu?

Na novele jsme začali intenzivně pracovat ještě za ministra Chládka. Paní ministryně se dokázala ve velmi krátkém čase zapracovat do složité sportovní tématiky. Rychle se zorientovala i díky tomu, že se obklopila skupinou kompetentních a problematiky znalých lidí. Dokázala na tuto práci navázat a dobře zúročit vše, co bylo dosud uděláno a dát tomu podobu vhodnou k projednání ve vládě. Do poslední chvíle jsme předložené znění konzultovali a připomínkovali. Naprostá většina našich návrhů byla vyslyšena. Je dobré, že se snad poprvé v dějinách sportu na sportovní legislativě podílelo samo sportovní prostředí.

SL: Jste spokojeni se zněním novely, kterou vláda schválila?

Jde pouze o novelu. Práce na zcela novém zákonu o sportu, který by reflektoval komplexně všechny změny, kterých sport, jeho organizace, institucionální podpora a způsob financování za poslední desetiletí doznaly, je teprve před námi. Novela zlepšuje to, co se na čtrnáct let starém znění přežilo, nebo bylo formulováno jen příliš obecně, vágně a bylo nefunkční, což vadilo celému sportu. V tom smyslu jsme s novelou spokojeni.

Vláda schválila novelu zákona o podpoře sportu, rozdělování státních peněz transparentnější

SL: Co je v novém znění podle Vás největším přínosem?

Je tam mnoho zásadních změn. První z nich je již v samotné definici sportu. Oproti minulému znění již stát sport nevnímá především jako záležitost sportovních soutěží, ale činnost na všech úrovních, kde se lidé věnují aktivnímu sportování. Přesněji je definováno, kdo je sportovec i co se míní významnou sportovní akcí. Nejasné formulace ve starém znění vedly v minulosti i subjektivnímu rozhodování úředníků nebo politiků, nahrávalo klientelismu a na skutečně důležité sportovní události se často nedostávalo. Konečně je tu definována Národní rada pro sport, která reálně začala pracovat už za ministra Chládka, ale neměla oporu v zákoně. Je dobře, že je zdůrazněna také úloha ministerstva zdravotnictví v podpoře zdravého životního stylu. Je zvýrazněno postavení krajů a obcí. Novela si všímá i důležitosti plánování budoucnosti sportu. To je také moc důležité, aby sportovci a sportovní organizace věděli, jaké jsou jejich mantinely pro činnost z dlouhodobého hlediska a mohli tomu podřídit svoji činnost. Zcela zásadní jsou pro mě nové pasáže o financování sportu, které ve starém znění nebyly, což vedlo k neblahým důsledkům, v nichž se sport dnes nalézá. Také na náš návrh je nově doplněna i kontrolní úloha ministerstva.

SL: Je v novele zákona podle Vás něco kontroverzního, něco, s čím nesouhlasíte?

To přímo ne, ale je tam řada věcí, které teprve čekají na komplexní znění nového zákona o sportu. Takovou věcí je třeba forma institucionální podpory sportu, která byla v posledním čtvrt stolení nesmírně oslabena, téměř na nulu. Na rozdíl třeba od kultury. Jistě bude ještě diskutována definitivní podoba a smysl sportovního rejstříku. Když jsem minulý týden hovořil s paní ministryní, shodli jsme se, že rejstřík má sloužit především jako podpora plánování, strategického rozhodování a formulování dlouhodobých cílů státu v oblasti sportu. Stát potřebuje znát trendy, souhrnná čísla a statistiky ve sportu z hlediska spravovaného majetku, generačního rozložení, vztahu ke zdraví, ke školám atd. Zda potřebuje znát datum narození a adresu každého sportujícího člověka a „spárovávat“ tyto údaje s centrálním registrem obyvatel vedeným ministerstvem vnitra, to je otázka. Vždyť členové ochotnických spolků nebo ochránci zvířat také nejsou takto evidováni a posuzováni podle počtu členů. Do jiných neziskových organizací jdou od státu také miliardy a nikdo je neeviduje jak zločince. Přece ani u církví stát neregistruje, kde který věřící bydlí, kdy se narodil, zda se aktivně zúčastňuje bohoslužeb a jak se jmenuje jeho farář nebo pastor. A to všechno pod tvrdými sankcemi za nesdělení těchto informací. Navíc dotační peníze nejsou principiálně určeny jen registrovaným sportovcům, ale i neregistrovaným. Český sport musí zůstat sportem pro všechny. V zásadně však ČUS takový registr nevadí, protože ho sama ze zákona má a provozuje ho v plném požadovaném rozsahu a podobě.

Ministerstvu školství se podařilo získat dalších 500 miliónů korun na sport

SL: Na vládě byl současně projednán i Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015-2017. Jaký máte na něj názor?

Pro sport je to klíčový dokument, který řeší aktuální kritickou situaci ve sportu. Na tvorbě tohoto dokumentu se ČUS aktivně podílela. V době jeho tvorby jsme tomuto plánu pracovně říkali „akční plán podpory sportu“. Vnímám jeho existenci jako nutnou podmínku státu pro zvýšení finanční podpory sportu. Myslím, že právě tento materiál umožnil a dále dovolí paní ministryni požádat ministra financí, vládu a následně Poslaneckou sněmovnu o navýšení státního rozpočtu na sport, hlavně na činnost základních článků sportu. Tento materiál garantuje, že konečně po létech přešlapování budou finance distribuovány koncepčně, transparentně a cíleně, tam, kde jsou opravdu potřeba.