ZKO ČUS Zlín

Změny v rozdělování peněz do sportu

1.9. 2015
Změny v rozdělování peněz do sportuMichala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Hezký večer. Dnešní Ekonomiku odstartujeme sportovně. Vláda schválila novelu zákona o podpoře sportu. Podle sportovních organizací zprůhlední financování. Zároveň ale připomínají, že právě peníze českému sportu dál chybí a je potřeba hlavně najít miliony korun pro jednotlivé kluby. Výhrady mají třeba k registraci sportovců. Nebo k odměňování reprezentantů.

Iveta DVOŘÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ostravský florbalový klub. Už přes 20 let se tady dětem věnuje trenér Vladimír Pánek. K tomu, aby mohli mladí sportovci na soutěže, potřebuje klub desítky tisíc korun ročně. Provoz pokrývá z příspěvků od rodičů. Část přidá i obec. Podle novely zákona o podpoře sportu budou moci právě i malé kluby žádat o peníze přímo. Do teď jim finance přerozdělovaly svazy. V tom ale třeba Český olympijský výbor vidí možný problém.

Petr GRACLÍK, generální sekretář, Český olympijský výbor
--------------------
Tam trošičku samozřejmě se obáváme, jestli všechny sportovní kluby, které případně by měly nárok na státní dotace, budou schopny v budoucnu nejenom tu žádost relevantně vyplnit, ale zároveň přidělené prostředky správně vyúčtovat. A z druhého pohledu samozřejmě přibude na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy také velmi složitá kontrolní činnost.

Miroslav JANSTA, předseda, Česká unie sportu
--------------------
Teď je potřeba pustit miliardy do sportu a ty miliardy, aby šly dolů, do klubů, do jednot, kde by měly sloužit k spolufinancování obcí a měst, protože ty samozřejmě nemají prostředky v takový míře.

Iveta DVOŘÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle ministryně školství dala vláda schválením novely jasně najevo, že mládežnický sport podporuje a novela podle ní právě jeho financování zprůhlední.

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/
--------------------
Sportování by mělo být podrobeno vyšší míře transparentnosti a také strategickému řízení z hlediska ministerstva školství tak, abychom viděli do budoucna, jaké sporty budeme podporovat.

Iveta DVOŘÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Vzniknout by měl totiž registr sportovců a sportovišť, který by případné podvody odhalil. Podle České unie sportu je ale jeho budování nevhodné.

Miroslav JANSTA, předseda, Česká unie sportu
--------------------
Já tam mám jednu zásadní výhradu k registru sportovců, protože vlastně je to jediná skupina, která by byla nějakým způsobem registrovaná. Přitom jako, jako předseda ČUSu můžu zodpovědně říct, že 15 let na ČUSu vedeme přehlednou evidenci, kterou máme ještě teď zkvalitněnou. My jsme transparentní.

Iveta DVOŘÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Nicméně sportovní organizace novelu jako celek vítají. Vnímají ji jako další krok k novému zákonu o sportu. Ten chce ministryně předložit do konce funkčního období. Iveta Dvořáková, Česká televize.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
A pozvání do studia přijal Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. Hezký večer.

Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
--------------------
Pěkný večer.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Slyšeli jsme tedy od vašeho kolegy, že to je pozitivní změna. Komu by ale mohla nejvíc pomoci?

Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
--------------------
Tak určitě sportu jako takovému, protože o sportu se často říká, že jeho financování není zcela průhledné a tento zákon, který dává velký důraz především na rejstřík sportovních klubů a sportovců, by měl do tohle toho přinést jasno a přinést zásadní změnu.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
O rejstříku se mluvilo už dřív, ale v souvislosti přímo s Českým olympijským výborem. Co je tedy teď podle vás lepší, aby byl takový rejstřík přímo pod ministerstvem, anebo byste rád ho měl přeci jen u vás?

Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
--------------------
Já myslím, že není důležité, kdo vede ten rejstřík. My jsme připravili ten program a teďko bychom ho chtěli předat ministerstvu a asi by bylo správné, aby ho vedlo ministerstvo. Nám jde o to, aby se přestalo mluvit o tom, že sport jako takový je netransparentní a že nevíme přesně, kolik nás je, ale abychom podle jednotné metodiky, které určí ministerstvo, byli schopni spočítat, kolik máme sportovců a podle toho rozdělovat ty finanční prostředky.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebude trošku obtížné to, že kluby možná často vykazují sportce, kteří nejsou ani aktivními členy? Dá se to nějak vůbec rozlišit, kolik skutečně je těch sportovců v klubech?

Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
--------------------
Kluby mají různou metodiku. Pro ně je důležité, aby měly všechny členy, kteří eventuelně se můžou zúčastnit sportovních akcí a není pro ně tak důležité, aby vyřazovali ty členy, který, kteří už se rozhodli, že sportovat nebudou. Naopak ministerstvo chce podporovat jenom ty členy, který, kteří skutečně vykonávají sportovní činnost. Takže ta metodika je trošku jiná a my rozumíme tomu, jaký má zájem ministerstvo a tomu se musíme podřídit a v téhle té věci, myslím, panuje všeobecná shoda.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak vůbec do teď funguje, protože je to stále ještě platný systém, financování sportovních klubů?

Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
--------------------
Tak především je potřeba říct, že největší část dávají obce a města. Zhruba asi tři čtvrtiny celé té částky a pouze malou část dává stát. Stát dává zhruba asi 3 miliardy, letos by, nebo příští rok by to mělo být 3,5 miliardy korun. A to jsou peníze, které jsou především na reprezentaci, talentovanou mládež a organizaci sportovních svazů.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
A vláda právě chce, aby to financování sportu bylo transparentnější než dosud a taky spravedlivější. Na dotace by měly snadněji dosáhnout i menší kluby a oddíly.

Kateřina VALACHOVÁ, ministryně školství /nestr. za ČSSD/
--------------------
Znamená to do budoucna jasný signál, že vláda chce podporovat sportování dětí a mládeže a myslí to vážně. Stejně tak, že vláda myslí vážně to, že sportování by mělo být podrobeno vyšší míře transparentnosti a také strategickému řízení z hlediska ministerstva školství tak, abychom viděli do budoucna, jaké sporty budeme podporovat a měli v tom jasno z hlediska možného navázání na podporu ze strany obcí a krajů. Tento plán podpory sportu je pro mne významný jako pro ministryni školství, protože kolegové v rámci projednání podpořili to, že půl miliarda, která se podařila vyjednat ve vyjednávání s panem ministrem financí z hlediska rozpočtu pro rok 2016, bude skutečně směřovat směrem ke sportování dětí a mládeže, ke zvýšení dostupnosti a že tyto programy vyhlásím jako ministryně školství ještě na podzim tohoto roku a budou platit už pro rok 2016.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
A stále je hostem Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. Vy už jste zmiňoval 3 miliardy byly dosud, teď to bude 3,5. Čili dalo by se říci o šestinu víc. Jak významné to může být, jak to může změnit český sport?

Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
--------------------
Bohužel musím říct, že je to malý zlomek toho, co by český sport měl dostávat, protože z veřejných zdrojů do českého sportu jde zhruba 14 miliard, 3 miliardy centrálně a 11 miliard z těch 6250 měst a obcí, ale celkově se do sportu rozpočtuje téměř 120 miliard korun. To znamená, že naprostou většinu si platí sportovci sami a ta míra úhrady, kolik si sportovci platí sami ze svého, je jedna z největších v Evropě. A to je špatně a samozřejmě především u sportování dětí, kde jsou často mladé rodiny, které nemají takové finanční prostředky a zvlášť, když jsou z nízkopříjmových skupin, tak de facto některé sporty pro některé děti přímo zapovězené.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Zaručí to nový systém, že se peníze dostanou právě k těmto dětem, takovým rodinám?

Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
--------------------
Myslíme si, že ten nový systém jednoznačně bude schopen určit, že tyto peníze se dostaly tam a tam. V tom ten rejstřík a ta změna, kterou by měl přinést nový zákon, bude zásadní. Na druhou stranu to, aby se zlepšil sport, tak je potřeba přilít zásadní částku. To znamená, že pokud pan ministr financí a potom i ministr vlády mluvil o 3 miliard korun, 3 miliardách korun a dneska se přidalo jenom 0,5 miliardy, tak to je zásadní rozdíl a 0,5 miliardy jako takové zásadní změnu určitě neudělá v českém sportu.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale rozpočet asi není nafukovací. Přesto, když se podíváme tedy alespoň na ten balík, který je, a onu půl miliardu navíc, podle čeho by měla být rozdělována, aby byla využita nejefektivněji?

Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
--------------------
To se v současné době připravuje a paní ministryně má plán ten, že by se tyto peníze a tyto prostředky ve své velké části používaly na trenéry mládež. A to si myslíme, a myslím, že mluvím za celé sportovní prostředí, je správná cesta. Protože kvalifikované dobré trenéry k mládeži, to je základ toho, jak získat zájem mladých o sport a jak je u sportu udržet, u pravidelné sportovní činnosti.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Od vašeho kolegy jsme slyšeli obavy o tom, jestli si právě malé kluby budou umět o peníze  zažádat. Tak nemůže tady hrát dál roli právě svaz, který dál pomáhá, který už do teď pomáhal, měl na starosti ty dotace, teď by mohl mít jakousi poradní funkci. Jak to asi bude fungovat?

Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
--------------------
Jednoznačně to musí jít přes svazy, protože svazy vědí, kde děti jsou, kde se s dětmi pracuje správně. Navíc jedině svazy mají kontakty až do těch jednotlivých oddílů a komunikují s nimi. To je systém, který je jednotně nastaven na celém světě a nemá smysl nic vymýšlet. A problém není v tom, že nefun... je nefunkční systém, který je osvědčený a kterej funguje dlouhé desetiletí nebo staletí na celém světě. Problém je, že těch peněz je málo a proto se nedostává na všechny. Ale pevně doufáme, že změny a ten signál, který poslala dneska vláda a paní ministryně, že o sport je zájem, že to všechno změní.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
A změní to nějak roli Českého olympijského výboru?

Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
--------------------
Nepředpokládáme. Naše role je čistě jenom taková, abychom komunikovali s vládou a abychom vytvořili co nejlepší prostředí a atmosféru pro to, aby se mohlo pomáhat českému sportu.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Třeba budete mít i víc talentů.

Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
--------------------
Doufejme.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Jiří Kejval v Ekonomice ČT 24. Díky.

Jiří KEJVAL, předseda, Český olympijský výbor
--------------------
Mockrát děkuju.