ZKO ČUS Zlín

500 milonů na sportování dětí a mládeže

1.9. 2015
Valachová: Pro sportování dětí a mládeže jsme získali 500 milonů


Ministerstvu školství se  podařilo získat dalších 500 miliónů korun na sportovní aktivity a celková částka pro sport tak činí 3,5 miliardy korun.

Z těchto peněz bude ministerstvo školství podporovat činnost tělovýchovných jednot, mládeže, sportovců se zdravotním postižením a mladých talentů. Chystaná novela zákona o podpoře sportu pak pomůže efektivněji využívat právě prostředky určené na sport.

Sportovní jednoty a kluby by mohly v budoucnu dostávat dotace přímo, a ne prostřednictvím svazů. V pondělí by měla návrh zákona o podpoře sportu projednat vláda.

„Pro nový školní rok se podařilo získat navýšení 500 milionů pro sportování dětí a mládeže. Dotační programy budou zveřejněny do konce září, jedná se o podporu dětí a mládeže v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech, podporu jejich sportovní činnosti i jejich trenérů,“ uvedla Kateřina Valachová , ministryně školství a tělovýchovy na tiskové konferenci, kde představovala plány a cíle do nového školního roku.

„Tohle jsou nové tituly, které budou speciálně cílit na zvýšení počtu trenérů mládeže, na zvýšení sportování veřejnosti a na vyšší přímou podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot ze strany ministerstva školství. V případě svazů zůstane stávajících sedm programů. Svazy se budou i nadále podílet na zajištění sportovní agendy,“ popsala Valachová.

„Vedle toho podpoříme mládežnickou činnost vyšší částkou, protože tam probíhá sportování, jak ho známe ze  svého dětství, to znamená skauty, pionýry, turistické oddíly, domovy mládeže. Co se týká sportování ve školních družinách, má se jednat o kolektivní sporty jako je házená, volejbal, fotbal a další. A také jsou konečně vyjednány finanční prostředky pro učitele tělocviku. Učitelé zapojení do tohoto projektu budou ohodnoceni částkou 250 korun  za hodinu,“ informovala Kateřina Valachová.

Peníze rozvoj sportu potřebuje

„Další peníze, které přijdou,  protože sport je totálně podfinancovaný, tak by měly jít tam, kde nejvíc chybí, to jest v klubech a jednotách,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

„A bylo by tam zřejmě spolufinancování obcí a měst. Svazy dostanou na reprezentaci a na talentovanou špičkovou mládež,“ doplnil Jansta.

„Vítám, že další finance směřují na sport, do sportovních klubů a tělovýchovných jednot a teď bude úlohou nás, střešních organizací, jako je Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR, coby servisních organizací, abychom pomohli při administraci těchto projektů,“ uvedl  Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR

„Dneska je to tak, že kluby a jednoty podávají žádosti prostřednictvím servisních organizací,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas  prezident Asociace tělovýchovných a sportovních klubů Jaroslav Novák s tím, že když budou žádat kluby a jednoty samy, nemusí si s tím umět poradit.

„Těch tělovýchovných jednot jsou desítky tisíc, a ne všechny jsou velké, ne všechny mají profesionální pracovníky, drtivá většina z nich je postavená na dobrovolnosti, tam si nejsem úplně jistý, že to všechny zvládnou. A nejsem si ani jistý, že ministerstvo v tom zvládne pomoci,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas  prezident Asociace tělovýchovných a sportovních klubů Jaroslav Novák.

MS motocyklů MotoGP se v Brně pojede i v následujících letech

Zaměstnanci škol budou mít v průměru zvýšení platu o 3%

Navýšení rozpočtu o 2,3 mld. Kč, které se ministryni Kateřině Valachové podařilo dohodnout s ministrem financí, zajistí pedagogům i dalším zaměstnancům škol zvýšení platu v průměru o 3 % již od listopadu tohoto roku. Ministerstvo školství počítá také s navýšením prostředků na asistenty pedagoga tak, aby byla zajištěna kontinuita financování již přiznaných úvazků, ale také zajištění financování nově vzniklých požadavků. Dále je v poslanecké sněmovně před závěrečným jednáním návrh, který určí minimální délku pracovního poměru pro učitele na 12 měsíců, čímž by měla skončit praxe, kdy jsou učitelé na prázdniny propouštěni a v září opět přijati zpět. Změny se dotknou také maturantů, kdy bude moci ředitel školy stanovit, že povinnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit mezinárodní jazykovou zkouškou.