ZKO ČUS Zlín

Děti tloustnou

26.8. 2015
Děti se málo hýbou a tloustnou, shodují se osobnosti českého sportu
České děti jsou líné, nechce se jim sportovat a spoustu z nich trpí nadváhou. Své o tom ví i kanoista Martin Doktor, kajakář Vavřinec Hradilek a krasobruslař Tomáš Verner, kteří jsou ambasadoři projektu Sazka olympijský víceboj (SOV) podporující sport na českých školách.

Není bohužel žádným překvapením, že sportovní aktivita dětí a jejich výkonnost slábnou. Podle celorepublikových statistik je až třetina žáků základních škol osvobozena od hodin tělesné výchovy. Na poplach bijí zejména lékaři a pedagogové, ale i známý čeští sportovci. „Obecně se dnes děti méně hýbou a možná to je jedním z důvodů tolik rozšířené nadváhy,“ říká úspěšný český krasobruslař Tomáš Verner a doplňuje: „Když jsem byl malý kluk, hodil jsem si vždycky po škole baťoh domů a hned běžel ven si hrát. Dnešní děti toto už neznají a jsou zvyklé vysedávat u počítačů. Bylo by super, kdyby se vztah k aktivnímu pohybu a sportování posunul zase tam, kde byl za nás.“

S nedostatkem pohybu samozřejmě souvisí také obezita.Děti mají v současné době jiný životní a stravovací režim než před 30-40 lety. Nejen, že nesportují, ale mají jak ve škole, tak mimo ni málo pohybu. S tím souvisí i dramatický nárůst dětské obezity ve vyspělých zemích. „Musím podtrhnout, že děti z obezity nevyrůstají, proto je důležitá prevence! Ta začíná již od kojeneckého věku. Na ulici často vídám i předškolní děti, které maminky vezou v golfových holích, místo aby chodily po svých,“ upozorňuje MUDr. Jan Šulc.

Důležitá je motivace

Tělesná výchova v dnešní době rozhodně nepatří mezi nejoblíbenější předměty. Podle stříbrného medailisty z olympijských her v Londýně Vavřince Hradilka je potřeba přidat více hodin a děti motivovat: „Dlouhodobě tvrdím, že na českých školách obecně není víceméně žádný tělocvik. Ty dvě hodiny týdně jsou k uzoufání málo a často nedostačují i z hlediska náplně. V porovnání se zahraničím jsme úplně někde jinde, tam pohybovému rozvoji věnují daleko větší pozornost, hrají ragby, fotbal, basketbal atd.,“ popisuje kajakář Hradilek a dodává: „Moc důležitá je také správná motivace dětí a zároveň objevit jejich talent a podle něj zvolit správný sport, který by dítěti opravdu šel. V tu chvíli totiž bude mít možnost se rozvíjet a dělat viditelné pokroky.“

Na vině jsou rodiče

České rodiny často tráví víkendový čas tzv. hypermarketovu turistikou. Vezou se autem, nakoupí na týden, pak rodina navštíví fast-food, dále kino, domů autem a večer televize. Výsledkem je nerovnováha mezi energetickým příjmem a výdejem, nadváha a obezita. „Nejvážnějším důsledkem tohoto způsobu života je hrozba vzniku tzv. metabolického syndromu. Ten se může objevit již v od 30 let věku,“ varuje doktor Šulc. Podobně vidí situaci také olympijský vítěz v kanoistice Martin Doktor: „Dnes se zábava hodně přesunula do virtuálního světa. Vliv na to má ovšem i zaneprázdněnost rodičů. Ti mají méně času na děti a je pro ně jednodušší, když dítě posadí k počítači nebo k Playstationu, než když se mu musejí plně věnovat.“

S nástupem moderních technologií ustoupil sport do ústraní. Je tedy nutné jej daleko více podporovat a vytvářet dětem takové zázemí, aby si k němu našly cestu.Z čísel a analýz jednoznačně vyplývá, že jako národ tloustneme a lenivíme. A jak jinak to změnit, než začít u dětí?