ZKO ČUS Zlín

Ve jménu boje ........

10.8. 2015
Ve jménu boje proti hazardu nelze měnit pravidla hry


Historicky poprvé dochází k tomu, že by měla být daňová sazba bez jakékoliv analýzy dopadů tohoto kroku měněna poslaneckým návrhem.

Doposud vždycky platilo, že návrhy daňových sazeb pocházejí z dílny ministerstva financí a procházejí připomínkovým řízením. V případě nového zákona o hazardu byla tato zvyklost narušena, což lze hodnotit jako nebezpečný precedens. Vzhledem k tomu, že návrh nového zákona o hazardu byl poslanecký, nemohla se k němu vyjádřit žádná standardní připomínková místa.

Navrhovatel tedy nemá potřebnou odbornou oponenturu v tak bytostně odborné otázce, jako jsou daně.

Vzhledem k tomu se pan poslanec Volný dopustil zásadního omylu v prezentaci svého návrhu. Tvrdí, že návrh zvýší finanční příjem obcím. Realita je ale taková, že se významně sníží, což je vcelku jasně srozumitelné každému, kdo podniká nebo kdo má ekonomické vzdělání.

Návrh pana poslance snižuje příjem z loterní daně pro obce z dosavadních 80 procent výnosu, na 60 procent, tedy o čtvrtinu, na druhou stranu pan poslanec zvyšuje daňovou zátěž firem, takže se domnívá, že se zvýší koláč příjmů a proto v konečném důsledku dostanou obce víc. Dalo by se říci, že oproti současnému modelu obce mají dostat menší kus, ale z většího koláče.

Sumář: HAZARD ve zprávách, analýzách a komentářích

Každý ekonom ale ví, že na růst daňové zátěže (a v tomto případě daňová zátěž přepočtená na jednu technické zařízení se sázkovou hrou roste o čtvrtinu, což je drastický nárůst) na straně podnikatelů způsobí optimalizaci nákladů, jinak řečeno snížení objemu podnikání, aby zůstala jenom jeho ziskovější část.

Odhaduje se, že dopadem návrhu poslance Volného bude zmenšení trhu sázkových her a tedy i tržeb až o třetinu, takže o třetinu poklesne i onen ideální výnos, který si pan poslanec představuje. Ještě jednou je třeba zdůraznit, že pan poslanec se v základní premise, že jeho návrh zvýší daňové příjmy obcí, mýlí. Kdyby návrh předkládalo MFČR, nikdy by taková chyba nemohla vzniknout, protože potřebné analýzy dopadů daňových změn by byly provedeny.

Návrh snižuje příjem obcí z 80 procent loterní daně na 60 procent, čímž se má zvýšit balík peněz, které obdrží stát. Domníváme se, že tohle může být skutečným politickým cílem novely, protože by mohl vzniknout nový balík peněz, v zásadě jakýsi medvěd, kterého lze porcovat. Proto se objevují úvahy, že to, co dříve dostaly z loterní daně obce, by šlo na podporu organizovaného sportu v ČR.

Z pohledu loterních firem, a to ze všech oborů, tedy jak Sazky, tak společností provozující kurzové sázky, tak firem casinových či hernových, návrh znamená prudký nárůst zdanění pouhé tři roky po poslední výrazné daňové změně. Dá se říci, že teď, když dokončují restrukturalizaci svých společností, aby nákladově a ziskově odpovídaly daňovému modelu, najednou přijde další rána. Přímé zdanění většiny trhu loterních společností vzroste z cca 26 procent vysoko přes 30 procent. Pro představu daňová zátěž přepočtená na jedno technické zařízení sázkových her vzroste o 25 procent, což je pro jakýkoliv podnikatelský obor drastické. Podobně drastické jsou dopady na Sazku či na společnosti provozující kurzové sázky.

Je třeba připomenout, že Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí C98/14 z června letošního roku judikoval v případě zvýšení zdanění sázkových her v Maďarsku, že prudký nárůst zdanění, který má silný dopad na podnikání a pro který není dostatečné přechodné období, aby se na něj podnikatelé mohli připravit, je možno vykládat jako zásah do svobody pohybu služeb v EU a podnikatelé se pak můžou domáhat náhrady škody. Tohle nebezpečí by měl mít Parlament na paměti při jednání o návrhu pana poslance Volného.

„Moje stanovisko je, že pozměňovací návrh poslance Volného je založen na chybných předpokladech, znamená historický zásah do odborné domény MFČR navrhovat daňový systém a neřeší žádný ze skutečných problémů českého sázkového trhu, zejména stoupající podíl černého hazardu a absenci jasných pravidel pro přijímání místních vyhlášek. Skutečný zdroj daňového výnosu loterií je ve zdanění a povolení online sázení na internetu, které pro český trh již mnoho let bezproblémově bez jakéhokoliv povolení a zdanění provozují zahraniční firmy usídlené v EU. Pokud mělo být cílem návrhu pana poslance Volného zvýšit daňový příjem z loterií, je nepřijatelné, že toto návrh opomíjí,“ uvedl třeba sekretář Unie herního průmyslu ČR Andrej Čírtek.

Koneckonců je nepochopitelné, proč by měl teoreticky jediný rok platit daňový model dle návrhu poslance Volného, když zároveň MFČR poslalo do oběhu zcela nový daňový zákon.

Často se opakuje, že náklady veřejných rozpočtů na dopady hazardu jsou 16 miliard Kč. To není pravda. Analýza, ze které se vychází, obsahuje ze dvou třetin tzv. náklady citové újmy, které z pohledu ekonoma jsou zcela neseriózní. Ve skutečnosti jsou reálné spočítané náklady sázkových her na veřejné rozpočty, a to nejen automatů, ale i kurzových sázek či jiných her, v jednotkách miliard a příjmy veřejných rozpočtů ze sázkových her ve výši cca 10 miliard Kč ročně je tedy vysoce převyšují.

„Bez ohledu na to ale platí, že sázkové hry byly, jsou a budou a je třeba k nim přistupovat pragmaticky. Improvizované snahy některých politiků v zásadě pouze otvírají větší prostor pro nelegální a nedaněný trh černého hazardu,“ tvrdí Andrej Čírtek. A při střízlivém pohledu na věc mu není těžké dát za pravdu.