ZKO ČUS Zlín

PROTIKORUPČNÍ LINKA

16.6. 2015


TISKOVÁ ZPRÁVAČESKÝ SVAZ LEDNÍHO
HOKEJE ZŘÍDIL PROTIKORUPČNÍ LINKUČSLH
uvedl do provozu e-mailovou adresu
hotline@czehockey.cz, na kterou je
možné zasílat podněty týkající se podezření z případného korupčního
jednání v ledním hokeji. Adresa je určena jak pro veřejnost a rodiče
hokejistů, tak pro hráče, trenéry a činovníky, kteří se s podobným,
pochybnosti vzbuzujícím jednáním setkali. Na
základě obdrženého podnětu se ČSLH s jeho autorem spojí, zjistí
podrobnosti a domluví se s ním na způsobu nakládání s informacemi.
V rámci možností, které poskytuje platná legislativa, stanovy a řády, ČSLH
následně podnět prošetří a zaujme k němu stanovisko.„V
případě, že se podezření potvrdí, jsme připraveni vyvodit z toho razantní
závěry, případně podnět postoupit orgánům činným v trestním řízení,“ uvedl
v této souvislosti prezident ČSLH Tomáš Král. „Dalším krokem by měla být
úprava stanov a zřízení institutu nezávislého ombudsmana, který by se podobnými
podněty zabýval a byl by vybaven odpovídajícími pravomocemi k jejich
prošetření.“Praha, 16. 6. 2015.                                                                      PhDr. Zdeněk Zikmund                                                                      tiskový mluvčí ČSLH