ZKO ČUS Zlín

Mezinárodní projekt sportu

29.5. 2015

Kraj se zapojí do mezinárodního projektu zaměřeného na rozvoj mládežnického sportu

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zapojení Zlínského kraje do projektu "Youth sport development in European regions", zaměřeného na rozvoj mládežnického sportu, schválili krajští radní.
O účast v projektu požádal Zlínský kraj jeho partnerský region Podkarpatské vojvodství, který je hlavním realizátorem projektu.

„Cíli projektu jsou výměna know-how a zkušeností v organizování mládežnického sportu,
a to jak na institucionální tak na praktické úrovni, dále navázání spolupráce v oblasti sportu se zástupci veřejných správ v partnerských zemích a vytvoření sítě pro spolupráci různých sportovních svazů,“ přiblížil Petr Navrátil, radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu.

Mezi hlavní aktivity projektu bude patřit uspořádání seminářů a vydání příručky dobré praxe a osvědčených postupů v mládežnickém sportu v partnerských regionech, která bude sloužit jako zdroj nápadů a zkušeností pro odpovědné orgány i pro místní
a regionální sportovní svazy. Příručka bude přeložena do jazyků všech partnerů projektu.

Realizátorem projektu je Podkarpatské vojvodství. Kromě Zlínského kraje jsou jeho dalšími partnery Ministerium für Inneres und Sport z Německa, Regione Marche z Itálie a Mayo Sports Partnership z Irska.

Projekt bude probíhat od března do listopadu příštího roku. Náklady na jeho realizaci jsou vyčísleny na 204 500 €, tedy v přepočtu 5 726 000 korun. Zlínský kraj se na financování bude podílet jednou pětinou a z 80 % přitom využije dotace z EU (program Erasmus+).