ZKO ČUS Zlín

Bezpečné fotbalové branky

12.5. 2015

Kraj opět podpoří pořízení bezpečných fotbalových branek

ZLÍNSKÝ KRAJ – Také v letošním roce Zlínský kraj podpoří projekt „Bezpečné branky“. Na realizaci jeho druhého ročníku krajští zastupitelé schválili dotaci Zlínskému krajskému fotbalovému svazu ve výši 1,5 milionu korun. Cílem projektu je vybavit bezpečnými brankami fotbalové kluby s mládežnickými družstvy na území Zlínského kraje.

„Projekt na pořízení bezpečných branek jsme v roce 2014 podpořili částkou dva miliony korun. Vzhledem k tomu, že celá akce měla mezi fotbalovými oddíly velký ohlas, požádal nás Zlínský krajský fotbalový svaz o spolupráci i v letošním roce,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Zlínský krajský fotbalový svaz předá veškerý majetek pořízený z dotace (bezpečné branky) jednotlivým fotbalovým klubům působícím na území Zlínského kraje s minimálně jedním mládežnickým mužstvem, a to na základě písemné darovací smlouvy. Tuto smlouvu
s klubem uzavře pouze za podmínky, že klub zakoupí druhý kus bezpečné branky
z vlastních prostředků. Dodavatele branek vysoutěží svaz v rámci veřejné zakázky.

V roce 2014 bylo do 86 fotbalových oddílů dodáno celkem 180 bezpečných branek. Tyto branky nahradily původní, vyrobené svépomocí, které měly těžkou konstrukci, a proto se s nimi velmi obtížně manipulovalo.