ZKO ČUS Zlín

Konec Jágrů ze statku

30.3. 2015
Konec Jágrů ze statku? Děti z venkova leniví

Hrdinové českých statků, které ve sportovním světě proslavili Jaromír Jágr či Tomáš Hertl, jsou na úbytě. Rozbor výsledků víc než 50 000 dětí v rámci projektu Sazka Olympijský víceboj naznačil, že léta tradovaná teze o tom, že lepší sportovci vyrůstají na čerstvém vzduchu venkova než v přeplněných městech, je mylná. Podle analýzy je to úplně obráceně.
PRAHA - První obsáhlá analýza stavu zdatnosti české mládeže od dob spartakiád naznačuje, že odklon dětí z tělocvičen k počítačům a tabletům zasáhl venkov paradoxně víc než města. Porovnání výsledků 50 404 dětí od 5 do 16 let ukazuje, že pohybově zdatnější jsou ty ze sídel nad 50 000 obyvatel.
„Byla to pro nás nečekaná informace. Traduje se, že přírodní děti z vesnice mají lepší úroveň zdatnosti, že jsou to děti, které celý den běhají venku,“ říká kinantropolog Tomáš Perič z FTVS Univerzity Karlovy. „Najednou vidíme, že to pravda není. Aspoň v tomhle výzkumu se nám to nepotvrdilo.“ V rámci Olympijského víceboje školáci od září do prosince plnili osm disciplín vybraných tak, aby odhalily jejich základní pohybové schopnosti a oblasti, jež by mohli dál rozvíjet. Analýza pak výsledky zpracovávala pomocí tzv. T-bodů, které umožňují porovnávat disciplíny s různými jednotkami.
„Jsem kluk z malé vesnice a jsem si vědomý, jak vypadají děti na vesnici. Počítače a internet nahrazují dětem dobrodružství. Už tolik neběhají venku,“ říká Milan Horák, učitel ze základní školy Ohradní v Praze. „Děti se tělocviku vyhýbají. Hrají na mobilech nebo se připravují na další hodinu. Je to pro ně pohodlnější, nezpotí se.“
Větší sídla jsou na tom lépe i v anlýze indexu tělesné hmotnostni BMI.
„Nejvyšší poměr hmotnosti vůči tělesné výšce je u dětí v krajích, které ze srovnání pohybové zdatnosti vycházejí nejhůře,“ říká Perič.
Nejzdatnější jsou podle výzkumu děti z Libereckého a Zlínského kraje a Prahy. Na konci žebříčku jsou kraje Karlovarský, Olomoucký a Plzeňský. S věkem se rozdíly mezi kraji prohlubují. Pokles zdatnosti českého venkova může být do budoucna dalším problémem. Dalším úkolem je proto rozklíčovat důvody současného stavu.
„Můžeme opravdu spekulovat, jestli je to dostupnost sportovišť, nižší průměrné mzdy v menších obcích, další sociální aspekty. V dalších výzkumech budeme sledovat údaje, které by mohly naznačit, co je důvodem pro rozdíl mezi menšími a většími obcemi,“ vysvětluje Perič. „Nevím, jestli se budou na statku rodit noví Jágrové. Každopádně chceme najít možnosti, jak u dětí rozpoznat určité nadání pro konkrétní druhy sportu.“