ZKO ČUS Zlín

Rozhovor - financování sportu

27.3. 2015
Eduard Krützner: Sport státu přináší jen výhody, tak proč je podfinancovaný?


Redakce portálu Sportovnilisty.cz pokračuje v sérii exkluzivních rozhovorů, které se týkají financování českého sportu, a které navazují na loňskou celostátní konferenci na téma financování sportu v ČR, kterou portál SportovniListy.cz uspořádal ve spolupráci s Českou unií sportu (ČUS) a se Sdružením sportovních svazů ČR (SSS ČR). Tentokrát odpovídá na otázky Eduard Krütner bývalý ragbyový reprezentannt, dlouholetý trenér, ale i  bývalý sekretář a později i prezident České rugbyové unie .

V čem je podle vašeho názoru největší nedostatek či problém současného systému financování sportu v ČR?

Je zcela jasné, že sport v ČR je značně podfinancován. Zapomíná se hlavně na to, že aktivní sportování pod vedením odborně vyspělých trenérů a cvičitelů, přináší státu jen výhody. Jednak po stránce zdraví národa a jednak po stránce výchovné, to je ve smyslu chování fair-play, respektu k soupeři i spoluhráči, ale hlavně k navázání přátelských vztahů v kolektivu klubového života. A pro ty nejlepší, čest reprezentovat naši zemi na mezinárodním poli a pomáhat tak k dobrému jménu naši vlasti.

Jak hodnotíte aktivitu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka, který nedávno vyzval největší sportovní organizace v ČR, jmenovitě Český olympijský výbor, Českou unii sportu, Sdružení sportovních svazů a Českou obec sokolskou, aby se podílely  na vytvoření nové koncepce financování sportu?

Aktivita ministra školství a tělovýchovy na vytvoření koncepce pro financování sportu, je sice záslužná, ale pokud má být úspěšná, pak je třeba zajistit daleko větší finanční prostředky s kterými je možno zajistit kvalitní formování zejména naši mládeže, vzdělanými a zkušenými trenérskými kádry.

V návaznosti na předchozí otázku, jak hodnotíte aktivitu poslance Jiřího Holečka (ANO), který inicioval založení České ligy sportu? Poslanec Holeček (ANO) zveřejnil před časem tezi, že by měla být zřízena nová vládní agentura, která by měla řešit problematiku financování sportu v ČR. Je nutné podle vašeho názoru vytvářet další státní instituci, když existuje Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy, které by mělo tuto oblast řešit?

Podle mého názoru je zbytečné vytvářet další organizaci, jak navrhuje poslanec Holeček.

Jakou úlohu by měl v rámci systému financování sportu v ČR hrát Český olympijský výbor?

Úloha českého olympijského výboru je jednoznačná, zajišťuje odpovídající podmínky pro přípravu našich sportovců, kteří se připravují na kvalifikace o účast na OH a zajišťují v čtyřletém cyklu přípravu všech reprezentantů, kteří mají šanci se úspěšně Olympijských zúčastnit a reprezentovat tak naši zemi. Podílí se také na výchově a zvyšování kvalifikace trenérských kádrů i Realizačních týmů reprezentačních celků.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) koncem loňského roku přislíbil navýšit finanční prostředky pro sport o 3 miliardy korun, pakliže bude systém koncepční a transparentní. V čem podle vašeho názoru spočívá jeho kritika současného stavu financování českého sportu, zvláště když ministr Babiš hovoří o současném stavu, který je podle jeho názoru „nekoncepční a netransparentní“?

 Třimiliardy od ministra financí by rozhodně pomohly rozvoji sportu v ČR, ale podmínkou je, aby byly efektivně využity, zejména pro zvýšení sportovní výkonnosti, jak na školách, tak v klubech a ne na stavby některých megalomanských projektů, které neslouží svému účelu.Podle mého názoru by bylo účelné vrátit se k systému Sportovní hry mládeže, tedy soutěží mezi školami v různých sportovních odvětvích, které se dříve velmi osvědčily při hledání talentů, já osobně jsem se tak dostal do mistrovského celku v basketu Slovanu Orbis. Podmínkou však je, aby tělocvik na školách vedli jen kvalitní absolventi FTVS nebo jiných vysokých škol třeba z univerzity v Olomouci.

Je podle vašeho názoru v pořádku, aby čeští profesionální sportovci měli zároveň pracovní (zaměstnanecké) smlouvy, jako např. tenistka Petra Kvitová, která má zaměstnaneckou smlouvu (na plný úvazek) s Ministerstvem vnitra ČR?

Případ Kvitové je rozhodně zarážející a pokud ještě bere finanční prostředky z rozpočtu pro sport, pak je to špatně. Je třeba postupovat od případu k případu, někteří profesionální sportovci z jiných sportovních odvětví, nemají zdaleka takové finanční prostředky, které by jim umožnily kvalitní přípravu a start v soutěžích.

Znáte způsob řešení, jak lépe a spravedlivěji financovat sport v České republice? Ostatně, jak to financování sportu funguje ve Francii, kde jste působil jako hrající trenér?

Podle mého názoru by se financování sportu u nás mohlo poučit právě ze systému, který je zaveden ve Francii. Sportoviště (kromě některých velkých fotbalových, nebo ragbyových klubů atd.) jsou majetkem obce, která zajišťuje veškerý chod a údržbu, včetně vody i elektřiny. Klub se stará pouze o sportovní činnost. V každé obci, městě je v zastupitelstvu radní pro sport, který má na starosti sportovní vyžití své komunity a kromě sportovišť zajišťuje také případné akce, jako financování autobusu pro svoz dětí na tréninky, po případě k zápasům, ale hlavně zajišťuje finanční prostředky pro úspěšné zajištění sportovní činnosti ve svém obvodu. Výhodou je také to, že ve Francii mají Ministra pro sport, takže odpadá problém dělení finančních prostředků mezi školstvím a sportem, tak jak je to v našich podmínkách. Kromě toho Ministerstvo sportu zajišťuje chod "Sportovních center" pro výchovu vrcholových sportovců v různých sportech, ve všech regionech a financuje trenérské kádry. Pokud by naše kluby měly podobné podmínky, pak by jejich činnost byla daleko efektivnější, protože v jejich rozpočtech je minimálně 60-70% nutno počítat na udržbu sportovišť, energii, pronájem a cestovné. Kromě fotbalu, do kterého se neustále investují největší finanční prostředky, přestože má neustálé problémy s chováním diváků na stadionech i  s řadou korupčních skandálů a vším s tím souvisejícím, rozhodně není dobrým příkladem pro výchovu mladých sportovců, má  většina sportů, velké finanční problémy pro zajištění zdárného a efektivního chodu svého sportovního odvětví.