ZKO ČUS Zlín

Antonín Lébl: ČOV

26.3. 2015
Antonín Lébl: Český olympijský výbor tady není proto, aby řídil český sport

Redakce portálu Sportovnilisty.cz pokračuje v sérii exkluzivních rozhovorů, které se týkají financování českého sportu, a které navazují na celostátní konferenci na téma financování sportu v ČR. Tu  portál Sportovní Listy.cz uspořádal v roce 2014 ve spolupráci s Českou unií sportu (ČUS) a se Sdružením sportovních svazů ČR (SSS ČR). Tentokrát odpovídá na otázky Ing. Antonín Lébl, bývalý volejbalový reprezentant a předseda Volejbalového svazu, současný zastupitel hlavního města Prahy ve funkci  předsedy výboru pro sport a volný čas.

V  čem je největší nedostatek či problém současného financování sportu v ČR?

V této oblasti vnímám dvě roviny problému: ...

Na úrovni MŠMT - největší problém vidím v tom, že nejsou MŠMT stanovena jednoznačná, systémová, dlouhodobá pravidla a podmínky pro přidělování státních dotací. Ve značné míře jsou dotace odvislé od subjektivního posouzení několika osob. Zcela chybí systematická kontrola podmínek jejich čerpání, což potvrdila i poslední kontrola NKÚ. Není možné, aby např. nebyly stanoveny podmínky a limity na běžný provoz svazů, aby docházelo k tomu, aby místo prostředků  určených na sport byly státní dotace používány bez omezení na zvyšování počtu zaměstnanců,  režijních nákladů a na údajně až stotisícové měsíční odměny některých předsedů svazů.

Na úrovni svazů – domnívám se, že zásadní problém není v objemu peněžních prostředků, který se po propadu výtěžku ze SAZKY výrazně zvýšil (některé svazy mají rozpočty zásadně vyšší), ale jak efektivně svazy s prostředky nakládají, jak efektivně rozvíjejí svůj sport. Stát se musí ptát a kontrolovat, jakou službu danému sportu a veřejnosti tyto svazy za přidělené dotace odvedly. Myslím, že některé svazy nepracují tak, jak by měly. Dokazuje to klesající zájem mládeže o sport i výsledky v mládežnickém a seniorském sportu.

Jak hodnotíte aktivitu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka (ČSSD), který nedávno vyzval největší sportovní organizace v ČR, jmenovitě Český olympijský výbor, Českou unii sportu, Sdružení sportovních svazů a Českou obec sokolskou, aby se podílely na vytvoření nové koncepce financování sportu?

Myslím si, že koncepce financování sportu měla být již dávno vytvořena, a to ministerstvem. Je logické, aby se ke koncepci vyjádřily zmíněné subjekty, nicméně každý z nich hájí své zájmy. Tady musí být rozhodující prosazení zájmu státu – a ten zastupuje MŠMT.

V návaznosti na předchozí otázku, jak hodnotíte aktivitu poslance Jiřího Holečka (ANO), který inicioval založení České ligy sportu?

Mého kolegu Holečka k založení určitě vedly dobré úmysly, nicméně klíč k řešení problémů je v odborné práci a činnosti MŠMT.

Poslanec Holeček (ANO) zveřejnil před časem tezi, že by měla být  zřízena nová vládní agentura, která by měla řešit problematiku financování sportu v ČR. Je nutné podle vašeho názoru vytvářet další státní instituci, když existuje Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy, které by mělo tuto oblast řešit?

Pokud MŠMT nebude schopno plnit státem požadované úkoly v této oblasti, pak tato úloha bude muset být svěřena jinému subjektu. Jakou úlohu by měl v rámci systému financování sportu v ČR hrát Český olympijský výbor?  ČOV tady není proto, aby řídil český sport a aby stanovoval podmínky rozdělování státních dotací.  „Fúze“ ČOV a ČUS je chybou. ČOV se má starat o podporu olympioniků a podmínky pro jejich přípravu.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) koncem loňského roku přislíbil navýšit finanční prostředky pro sport o 3 miliardy korun, pakliže bude systém koncepční a transparentní. V čem podle vašeho názoru spočívá jeho kritika současného stavu financování českého sportu, zvláště když ministr Babiš hovoří o současném stavu, který je podle jeho názoru „nekoncepční a netransparentní“?

Souhlasím s Andrejem Babišem, že státní prostředky musí být rozdělovány transparentně, koncepčně a výhradně prostřednictvím MŠMT.  Pokud ministr Babiš zajistí navýšení částky pro sport o 3 miliardy, bude to pro sport nevídaná podpora. Zásadní je, aby tyto prostředky byly efektivně využity k získání mládeže ke sportu,  což je i v našem programu ANO.

Je podle vašeho názoru v pořádku, aby čeští profesionální sportovci měli zároveň pracovní (zaměstnanecké) smlouvy, jako např. tenistka Petra Kvitová, která má zaměstnaneckou smlouvu (na plný úvazek) s Ministerstvem vnitra ČR?

Nemám potřebné informace, takže vaše tvrzení nebudu komentovat. Ve vztahu k profesionálním hráčům mě zajímá, jak se stát vyrovná se skutečností, že investuje nemalé prostředky do výchovy reprezentantů, které nakonec – když se dostanou na profesionální dráhu – „kasírují“ svazy, kluby či agenti a státu nejde zpět ani koruna.