ZKO ČUS Zlín

Jansta: koncepce

26.3. 2015
Jansta: Žádná koncepce nemůže vznikat jenom od úřednického stolu

Koncepce financování sportu nemůže vznikat bez těch, kterých se týká, bez těch, kteří dobře znají nedostatky dosavadního špatného systému v praxi a mohou nejlépe definovat potřeby českého sportu, uvádí v rozhovoru pro Sportovnilisty.cz Miroslav Jansta.

Žádná koncepce, v žádném resortu, nemůže vznikat bez těch, koho se týká, jenom od zeleného úřednického stolu, proto jsem tuto iniciativu uvítal, dodal předseda České unie sportu.

Finance pro sport

Největší nedostatek financování sportu je samo nedostatečné financování. Státní podpora je poloviční než třeba v roce 2006 a vůbec neodpovídá jeho významu pro naši společnost. Sport a sportovní infrastruktura jsou zoufale podfinancovány – spíše již za hranu nežli na hraně jeho přežití.

Vedle výrazného posílení současné agendy MŠMT, nebo vzniku samostatného ministerstva sportu, je to jedna z možných variant, jak podpořit strategii financování a rozvoje sportu. Každá varianta má své výhody a nevýhody. Z pohledu samotného sportu je to vlastně jedno. Důležitý je objem financování a jeho průhlednost a systémovost, každou iniciativu, která by podpořila sport, je třeba vítat, uvedl Miroslav Jansta k založení České ligy sportu poslancem Jiřím Holečkem.

Posláním olympijského výboru jsou především olympijské hry, jejich příprava a šíření olympijské myšlenky a také starost o olympioniky. Rámec jeho činnosti je stanoven olympijskou chartou. To je také jeho rámec v systému financování.

Ertl: Financování sportu je roztříštěné, chybí i zpětná vazba i kontrola

Ministr Chládek nezapomíná, že je také ministrem sportovců

Pan ministr Chládek je jeden z prvních ministrů, který zatím nezapomněl, že v názvu jeho ministerstva je také „tělovýchova“. Lépe by tam mělo být „sport“. Věnuje se sportu soustavně, provedl spoustu pozitivních změn, zapojil do procesu přípravy sportovní koncepce a nového systému financování zástupce významných sportovních organizací, snaží se získat pro resort další peníze, uvedl Miroslav Jansta k osobě ministra.

Babišova kritika

Podle mě pan ministr Babiš byl motivován třemi úvahami. Reagoval především na nález Nejvyššího kontrolního úřadu, který zjistil několik pochybení v minulosti při financování sportu, především na ministerstvu školství.Na ministerstvu a ve většině sportovních organizací došlo od té doby v transparentnosti a koncepčností financování k výraznému a zásadnímu zlepšení. Například hloubková kontrola NKÚ největší české sportovní organizace, České unie sportu, neshledala nejmenší pochybení. Druhým a správným zdrojem jeho pochyb bylo, že současné financování nedostatečně pokrývá sport v jeho základních článcích, především sportování dětí a mládeže a také je nedostatečné vůči snaze o udržení a rozvoj sportovní infrastruktury. Třetí motiv byl o zásadní systémovosti ve financování – jednoduše sdělil jednoduchou a správnou myšlenku: Státní podpora jsou státní peníze a jediný, kdo o těchto penězích může rozhodovat, je stát vysvětloval Miroslav Jansta.

Valenta: Sportovci by měli být suverénní a nezávislí na politické vůli

Zaměstnávání vrcholových sportovců

Vrcholoví sportovci nejsou jen soukromé osoby bez vazeb na svoji vlast. Jsou pozitivními reprezentanty našeho státu, jsou vývozci dobrého jména České republiky, jsou značkou, často bohužel jedinou, reprezentující naši zemi v celém světě. Jsou zdrojem národní hrdosti, jsou vzorem pro celé generace po sportovní i morální stránce. Zkrátka jsou pro stát nesmírným přínosem, který se jen těžko dá vyvážit penězi. Platy, které berou ve svých „domovských“ organizacích, jsou jen symbolickým vyjádřením odměny za hodnoty, které tito sportovci naší společnosti přinášejí, odpověděl Miroslav Jansta na otázku co si myslí o tom, že profesionální sportovci mají také zaměstnanecký poměr.