ZKO ČUS Zlín

Financování sportu je roztříštěné

23.3. 2015
Ertl: Financování sportu je roztříštěné, chybí i zpětná vazba i kontrola

Redakce portálu SportovniListy.cz pokračuje v sérii exkluzivních rozhovorů, které se týkají financování českého sportu, a které navazují na loňskou celostátní konferenci na téma financování sportu v ČR, kterou portál SportovniListy.cz uspořádal ve spolupráci s Českou unií sportu (ČUS) a se Sdružením sportovních svazů ČR (SSS ČR). Tentokrát zodpověděl redakci otázky předseda Sdružení sportovních svazů ČR Ing. Zdeněk Ertl.

V čem je podle Vašeho názoru největší nedostatek či problém současného systému financování sportu v ČR?

V nedostatku finančních prostředků, nesystémovosti a nekoncepčnosti rozdělování  prostředků  bez  zpětné  vazby. Hlavním problémem je málo peněz za strany státu na sport. Financování sportu je navíc roztříštěné, proto téměř nekontrolovatelné, tento systém zamezuje možnost vytvořit skutečné programové financování s následným hodnocením. Stát by si měl stanovit jasné cíle a priority.

Jak hodnotíte aktivitu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka (ČSSD), který nedávno vyzval největší sportovní organizace v ČR, jmenovitě Český olympijský výbor, Českou unii sportu, Sdružení sportovních svazů a Českou obec sokolskou, aby se podíleli na vytvoření nové koncepce financování sportu?

Koncepce financování sportu je pouze dílčí část sportovní problematiky, která by měla být součástí snah státu o vytvoření systému, který by vedl nejen k zajištění sportovní činnosti jednotlivých sportovních svazů, ale v širším záběru i k posílení zdraví široké veřejnosti prostřednictvím sportu. Z tohoto hlediska je potřeba znovu se vrátit ke koncepci sportu jako takového a definovat, co a jakým způsobem vlastně stát chce podporovat. Je sympatické, že pan ministr má snahu se tomuto problému věnovat, byť někteří jeho úředníci chtějí nejdříve okleštit prostředí zákonem a až poté hledat koncepci. Toto by nemělo smysl a komplexní přístup k celé problematice  je nezbytný.

V návaznosti na předchozí otázku, jak hodnotíte aktivitu poslance Jiřího Holečka (ANO), který inicioval založení České ligy sportu?

Diskuse je nezbytná. Vnímám to jako pozitivní snahu se bavit o koncepci sportu v České republice. Diskusí zainteresovaných lidí se otevře mnoho témat, která mohou být s předstihem řešena a zakomponována do připravovaných materiálů.

ČTĚTE TAKÉ:
Tomáš Král: Sport by měl být co nejvíce odpolitizován
Valenta: Sportovci by měli být suverénní a nezávislí na politické vůli či zvůli
Chládek: Chci, aby došlo k velmi dramatické změně celého systému financování sportu
Jiří Kejval, předseda ČOV: Ve sportu chybí dostatečné množství financí
Pollert: Z pohledu úspěšnosti na OH nemají ty nejlepší sporty moc možností získat sponzory
Pražák: Nejsem si jistý, že vše, co říká ministr Chládek, tak vzniká na ministerstvu školství

Poslanec Holeček (ANO) zveřejnil před časem tezi, že by měla být zřízena nová vládní agentura, která by měla řešit problematiku financování sportu v ČR. Je nutné podle Vašeho názoru vytvářet další státní instituci, když existuje Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy, které by mělo tuto oblast řešit?

Ministerstvo versus odbor sportu, to je diskuse, která se vede již řadu let. Téměř všichni sportovní funkcionáři kdysi plédovali za samostatné ministerstvo pro sport, vládní agentura je minimem, odbor sportu nemá vážnost a důležitost, kterou sportovní prostředí potřebuje. Z mého pohledu je to otázka názoru, ale hlavně výše finančních prostředků. Jeden příklad a zkušenosti ze zahraničí, kde bylo zřízeno samostatné ministerstvo sportu, ale objem finančních prostředků do této oblasti nebyl navýšen. Výsledkem je menší finanční podpora sportovních svazů a sportu jako takového. V každém případě sport musí být řízen státem ať  již to bude odbor nebo ministerstvo s odpovídajícím počtem úředníků.

Jak hodnotíte ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka v oblasti přínosu pro český sport?

Spatřuji klady i zápory. Pozitivně hodnotím to, že se snaží zapojit co nejširší vrstvy sportovního prostředí do rozhodování o budoucnosti sportu u nás, ale je znát, že ministerstvo má velmi široký záběr jak naznačuje i jeho název : školství  + mládež + tělovýchova.  Negativně jeho činnost hodnotím z pohledu sportovních svazů, neboť státní finanční dotace pro všechny sportovní subjekty, včetně svazů zajišťujících zimní sporty, nebyla do počátku března na jejich účtech! Tento fakt výrazně ovlivnil chod sportovních svazů a realizaci jednotlivých akcí.

Jakou úlohu by měl v rámci systému financování sportu v ČR hrát Český olympijský výbor?

ČOV by měl být především hlavním garantem a realizátorem účasti České republiky na letních a zimních olympijských hrách.  V rámci systému financování sportu ČR  a  jeho právnímu postavení, tj. spolku v oblasti sportu, má role, které jsou specifikovány stanovami ČOV.  Jeho role tedy není rozdělovat státní dotaci a neměl by zde být přímý přesah do systému financování sportu jako takového.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) koncem loňského roku přislíbil navýšit finanční prostředky pro sport o 3 miliardy korun, pakliže bude systém koncepční a transparentní. V čem podle Vašeho názoru spočívá jeho kritika současného stavu financování českého sportu, zvláště když ministr Babiš hovoří o současném stavu, který je podle jeho názoru „nekoncepční a netransparentní“?

Sport se bez vize, koncepce,  ekonomie a zpětné vazby neobejde. Pan ministr Babiš se podíval očima ekonoma a účetního na odvětví, kde je definován obecný zájem a nějaká pravidla, která se nedodržují a nekontrolují. Že chybí koncepce, potvrdil i předseda ČOV Jiří Kejval, opakovaně prezentuje, že český sport nemá vizi, naposledy v jeho rozhovoru pro Deník Sport. Víceméně tak potvrdil výtky, které předkládá pan ministr Babiš.  Myslím, že v  zájmu celého sportovního prostředí je co nejdříve vyhodnotit a pojmenovat problémy. To, co chybí vytvořit, působit jednotně a netříštit zájmy, síly ani finanční prostředky!