ZKO ČUS Zlín

Libor Varhaník - finanční prostředky

20.3. 2015
Libor Varhaník: Pro sport nejsou alokovány dostatečné finanční prostředky

Redakce portálu SportovniListy.cz pokračuje v sérii exkluzivních rozhovorů, které se týkají financování českého sportu, a které navazují na loňskou celostátní konferenci na téma financování sportu v ČR, kterou portál SportovniListy.cz uspořádal ve spolupráci s Českou unií sportu (ČUS) a se Sdružením sportovních svazů ČR (SSS ČR). Tentokrát zodpověděl redakci otázky předseda Českého atletického svazu PaedDr. Libor Varhaník.

SportovníListy.cz (SL): V čem je podle Vašeho názoru největší nedostatek či problém současného systému financování spotu v ČR?

Libor Varhaník (LV): Největší nedostatek současného financování sportu spatřuji v totálním podhodnocení finančních prostředků, které jsou pro sport alokovány.

SL: Jak hodnotíte aktivitu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka (ČSSD), který nedávno vyzval největší sportovní organizace v ČR, jmenovitě Český olympijský výbor, Českou unii sportu, Sdružení sportovních svazů a Českou obec sokolskou, aby se podíleli na vytvoření nové koncepce financování sportu?

LV: Těší mne, že pan Marcel Chládek je ministrem, který se o sport opravdu zajímá a uvědomuje si jeho důležitost a snaží se hledat systémové řešení. Hodnocení ministrů přísluší předsedovi vlády ČR a protože tím já nejsem, nepřísluší mi pana ministra hodnotit.

SL: V návaznosti na předchozí otázku, jak hodnotíte aktivitu poslance Jiřího Holečka (ANO), který inicioval založení České ligy sportu?

LV: Pana poslance Holečka vnímám jakožto aktivního kolegu v Národní radě pro sport. Jeho poslaneckou iniciativu k založení České ligy sportu jsem přirozeně zaznamenal, ale těžko ji mohu hodnotit.

SL: Poslanec Holeček (ANO) zveřejnil před časem tezi, že by měla být zřízena nová vládní agentura, která by měla řešit problematiku financování sportu v ČR. Je nutné podle Vašeho názoru vytvářet další státní instituci, když existuje Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy, které by mělo tuto oblast řešit?

LV: Každá iniciativa, jež může přispět ke zlepšení financování sportu v České republice, zasluhuje pozornost. Pokud by výše zmíněná teze vedla ke zlepšení podfinancovaného sportovního prostředí, nejsem proti.

ČTĚTE TAKÉ:     Chládek: Chci, aby došlo k velmi dramatické změně celého systému financování sportu
         Tomáš Král: Sport by měl být co nejvíce odpolitizován
         Valenta: Sportovci by měli být suverénní a nezávislí na politické vůli či zvůli
         Jiří Kejval, předseda ČOV: Ve sportu chybí dostatečné množství financí

SL: Jak hodnotíte ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka v oblasti přínosu pro český sport?

LV: Jak jsem již zmínil, myslím si, že Marcel Chládek je ministrem, který se o sport opravdu zajímá a hledá systémové řešení.

SL: Jakou úlohu by měl v rámci systému financování sportu v ČR hrát Český olympijský výbor?

LV: Český olympijský výbor by se měl opírat o své členství v Mezinárodním olympijském výboru a díky němu být přirozeným partnerem státu především v oblasti legislativních procesů, které se sportu týkají. Ty mají logicky přímou vazbu na financování sportu v ČR.

SL: Ministr financí Andrej Babiš (ANO) koncem loňského roku přislíbil navýšit finanční prostředky pro sport o 3 miliardy korun, pakliže bude systém koncepční a transparentní. V čem podle Vašeho názoru spočívá jeho kritika současného stavu financování českého sportu, zvláště když ministr Babiš hovoří o současném stavu, který je podle jeho názoru „nekoncepční a netransparentní“?

LV: Deklarované navýšení finančních prostředků o 3 miliardy korun je pro sportovní prostředí bezesporu dobrou zprávou. S panem ministrem Babišem jsem měl možnost osobně hovořit během Halového mistrovství Evropy v atletice a vyrozuměl jsem, že mu vadí jednotlivé konkrétní případy investic do sportovní infrastruktury, které nepovažuje za transparentní. Myslím, že všichni prahneme po koncepčním a transparentním systému rozdělování peněz ve sportu, v tom nevidím rozpor.

SL: Je podle Vašeho názoru v pořádku, aby čeští profesionální sportovci měli zároveň pracovní (zaměstnanecké) smlouvy, jako např. tenistka Petra Kvitová, která má zaměstnaneckou smlouvu (na plný úvazek) s Ministerstvem vnitra ČR?

LV: Je naprosto přirozené a běžné (nejen v ČR), že elitní sportovci mají pracovní smlouvy, což je jejich jedinou sociální jistotou. V případě Petry Kvitové, podobně jako u všech ostatních platí, že musí naplnit podstatu pracovně právního vztahu, který má uzavřený. Pokud tomu tak je, nevidím důvod, proč by to nebylo v pořádku.