ZKO ČUS Zlín

Noviny ve světě a neb svět v novinách

10.3. 2015

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pořádá ve dnech 2. 3. – 18. 4. 2015 ve foyer a 4. podlaží budovy 15  výstavu ze sbírky novin sběratele Mgr. Miroslava Karáska z Kroměříže. Vystavena bude část kolekce periodického tisku z 236 zemí, která je zapsána do České knihy rekordů.

Sběratel Miroslav Karásek z Kroměříže shromáždil v průběhu dvaceti tří let své intenzivní sběratelské činnosti ojedinělou kolekci periodického tisku v rekordním počtu 236 zemí, široce uznávaných území, neuznávaných zemí, nedávno zaniklých států a velkých ostrovů. (Organizace spojených národů registruje 193 států, z tohoto počtu je ve sbírce zastoupeno 185 států). Celá kolekce už byla třikrát vystavována. Klub sběratelů kuriozit v Praze ocenil sběratele diplomem Pozoruhodná sbírka – uděluje se jedenkrát za tři roky těm sběratelům, jejich kolekce nemá více než deset konkurentů (sbírka novin nemá žádného konkurenta, a to nejen v České republice). V září 2009 byla sbírka tištěných novin autora Miroslava Karáska uznána jako nový český rekord a zapsána do České knihy rekordů. Ojedinělá sbírka, již lze považovat za specifickou školu užité novinové grafiky ve světě, je v podobě titulních stránek jednotlivých novin vystavena na webové adrese: