ZKO ČUS Zlín

Vládní koalice se utká o podporu sportu

24.2. 2015
Vládní koalice se utká o podporu sportu

PRAHA Nejprve pár čísel. V Česku pravidelně či nepravidelně sportuje odhadem 6,5 milionu lidí. Registrovaných sportovců jen u České unie sportu je zhruba 1,3 milionu. Další necelé dva miliony evidují kluby, které nespadají pod unii. To je dost velký voličský potenciál, aby se politické strany popraly o to, kdo bude tím spasitelem, který zařídí, aby se miliardy pro sportovní prostředí utrácely transparentně.
Schyluje se tak ke koaliční třenici kvůli připravovanému zákonu o podpoře sportu. Jeho novelu sepsalo ministerstvo školství vedené Marcelem Chládkem (ČSSD).
„Předpokládáme, že půjde do legislativní rady vlády v jarních měsících,“ uvedl šéf komunikace resortu Ondřej Macura.
Návrh už prošel připomínkovým řízením. Již v němale ministerstvo financí vedené Andrejem Babišem (ANO) avizovalo, že takto sepsaná novela je nedostačující. „S předloženým návrhem nesouhlasím a žádám jeho projednání na koaliční úrovni. Návrh je v rozporu s koaliční smlouvou, která hovoří o přípravě zcela nového zákona o podpoře sportu,“ napsal mimo jiné Babiš v připomínkách. Školství jeho argumenty ale rozporovalo s tím, že si vláda kvůli urychlení odsouhlasila v říjnu pouhou novelizaci.
„Ministr financí požaduje nejprve na jednání zástupců koalice projednat změnu úkolu,“ trvá na koaličním jednání resort financí ústy mluvčího Radka Ležatky. „Novela zákona úplně opomněla podporu sportujících dětí, mládeže, jejich trenérů, instruktorů. Předloženou normu MŠMT navíc nedoprovází koncepce organizace a financování sportu, která musí být základem pro tvorbu takového zákona. Nová, jasná a transparentní pravidla jako první krok a potom zákon, který vše podpoří a potvrdí,“ zdůvodňuje odmítavý postoj.
A kritika zákona zaznívá i z Chládkovy ČSSD. „Zákon je hodně nevyrovnaný, přesouvá zodpovědnost za výkonnostní a rekreační sport na obce a kraje, a přitom není definováno, co je to vlastně onen výkonnostní sport,“ říká poslanec a bývalý hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
„Navíc tam není vůbec řešeno financování této oblasti sportu. Obce například nějaké peníze na sport dostávají z hazardu, ale kraje už ne,“ zmiňuje další slabinu Novotný, který je i členem Národní rady pro sport, která se bude novelou v tomto týdnu zabývat. Zákon o podpoře sportu si kladl ambice stabilizovat financování sportu a zprůhlednit je, aby miliardy z dotací nesměřovaly jen sportovním organizacím s nejprůbojnějším lobbingem. V návrhu ovšem chybí jasné zakotvení peněz pro sport. Není tam ani zmíněno procento státního rozpočtu, které by měl sport dostávat.
„Výsledný návrh je dobrou cestou vpřed. Na základě zákona bude vláda schvalovat koncepci sportu, která bude podrobně řešit body, jež nejsou v novele obsažené. Například financování sportu. Podobně jako u jiných požadavků mi náměstek Petr Mlsna vysvětlil, že není možné, aby suma pro sport byla obsažena přímo v zákoně. Konkrétní procento z rozpočtu by zase bylo těžko politicky průchozí. Předpokládáme proto, že se to vtělí do koncepce sportu,“ obhajuje zákon šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Zaklínadlem je koncepce Kejval i Novotný například vyzdvihují, že novela ukládá krajům a obcímmít jasnou koncepci podpory sportu. „Aspoň se nestane, že by ve vzdálenosti pár stovek metrů od sebe vznikla dvě velká fotbalová hřiště,“ míní Novotný, který ale zároveň dodává, že zákon je nutné dopracovat. Mezi další pozitiva řadí Kejval fakt, že nová legislativa dává řád pořádání významných sportovních akcí, které dosud probíhaly spíše živelně. „Velmi významné je pak zavedení kontroly dotací ze strany MŠMT,“ doplnil.
Sám resort školství je připraven na to, že jeho návrh se může dostat až na koaliční jednání. „Ministr je o tom ochoten debatovat,“ připouští Macura. Nicméně novelu hájí: „Pro tuto variantu (pouhou novelizaci – pozn. red.) hlasovala celá vláda včetně vicepremiéra Babiše. Stalo se tak po dohodě s odbornou veřejností a v rámci urychlení legislativního procesu. Platný zákon je totiž zcela nedostačující a novela mění téměř 80 procent původního zákona.“
Politický boj se zřejmě strhne zejména kolem již několikrát zmíněné koncepce, bez níž ministerstvo financí nechce zákon podpořit. Tu má vytvořit ministerstvo školství ve spolupráci se sportovci. Role zprostředkovatele mezi Chládkem a Babišem se ujal poslanec Jiří Holeček (ANO). Ten si v minulém týdnu sezval sportovní pohlaváry v čele s Kejvalem nebo šéfem České unie sportu Miroslavem Janstou a předložil jim body, na jejichž základě by měla koncepce vzniknout.
V dokumentu, který sportovní bossové i signovali, se například uvádí, že cílem by mělo být, aby sport dostal až jedno procento ze státního rozpočtu. To by v letošním roce představovalo přes 12 miliard. Jenže státní kasa letos posílá sportovcům necelé tři miliardy. Rovněž zmiňuje povinnost obcí přispívat konkrétnímprocentem z daňových příjmů na sport nebo hovoří o zřízení agentury, jež by sportovní miliardy rozdělovala. „Na základě bodů osnovy by měla začít vznikat finální verze koncepce sportu na řadu let dopředu, jež bude předložena vládě ke schválení. Teprve poté se bude upravovat aktuální znění zákona o podpoře sportu a to bude předloženo do Poslanecké sněmovny. Koncepce musí nutně doprovázet zákon, aby bylo jasné, jak se záměrů zákona dosáhne,“ vysvětluje Holeček s tím, že koaliční jednání zřejmě budou nutná.
Hazard přispěje na mládež Spor se pak může objevit ještě kolem peněz z loterií, u nichž ovšem všichni předpokládají, že půjdou na mládežnický sport.
Ministr Babiš již přislíbil, že po novém zdanění hazardu by sportu chtěl poslat tři miliardy navíc. Má ovšem i jasnou představu, kam by peníze posílal, třeba dvě stě milionů na posílení výuky plavání.
Sportovci by naopak chtěli o penězích rozhodovat sami a hlavněmít příspěvek z loterií zakotvený, nejen přislíbený od ministra. „Budeme o tom s panem vicepremiérem jednat v dubnu,“ plánuje Kejval z ČOV, který na základě memorand s jednotlivými sportovními svazy chce být garantem toho, že loterijní peníze půjdou na mládežnický sport.