ZKO ČUS Zlín

Peníze pro sport?

23.2. 2015
Peníze pro sport? Babišův muž chystá změny a vládní agenturu

Poslanec Jiří Holeček (ANO) připravil koncepci zásadních změn ve financování českého sportu. Praha - Babišovo hnutí ANO našlo novou oblast, kterou chce výrazně

Praha - Babišovo hnutí ANO našlo novou oblast, kterou chce výrazně změnit, přestože pod něj po rozdělení vládních křesel resortně nespadá. Jde o financování českého sportu.

Nad novelou zákona o sportu, připravenou Chládkovým (ČSSD) ministerstvem školství, se Andrej Babiš jen ošklíbnul. Na místo konzervace současného stavu chce totiž vyvolat veké změny.

A jejich realizací pověřil poslance za ANO Jiřího Holečka, předsedu sněmovního podvýboru pro sport. Mimochodem syna legendárního hokejového brankáře 70. let.

Holeček nelenil a sezval si na čtvrteční a páteční jednání šéfy největších tuzemských sportovních organizací, aby s nimi sepsal zcela nový návrh Koncepce státní podpory sportu v ČR.
Procento z rozpočtu a agentura

Deníku Aktuálně.cz se podařilo tento dokument získat. Jeho nejdůležitější body?

1) Vize navýšení podpory sportu až na úroveň jednoho procenta státního rozpočtu. Což by znamenalo více než ztrojnásobení současného dotačního příspěvku ve výši 3,1 miliardy, který doplňuje 450 milionů, jež do sportu místo do daňové zátěže smějí odklonit loterijní firmy. Kdyby se na sport našlo procento ve státním rozpočtu pro rok 2015, získal by konkrétně 12,2 miliardy korun.

2) Zřízení samostatné organizační státní složky, která by se o sport starala a disponovala vlastní rozpočtovou kapitolou. Šlo by o agenturu s gescí příslušného člena vlády.

"Ano, já jsem nedávno hovořil o možnosit zřízení ministerstva sportu, ale i takováto státní agentura by pro potřeby sportu určitě stačila," říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Pod návrhem nové koncepce je podepsán nejen on, ale i Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru, dále předsedové fotbalu, hokeje a atletiky Miroslav Pelta, Tomáš Král a Libor Varhaník. Stejně tak i starostka Sokola Hana Moučková nebo Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů.

"Mám pocit, že se podařilo uskutečnit zásadní první krok při sjednocování vrcholného sportovního prostředí a jejich organizací. V pondělí tento materiál dostanou na stůl ministr školství i ministr financí k dalšímu rozpracování," uvádí poslanec Jiří Holeček.
Speciální program pro mládež do 19 let

Koncepce, kterou s představiteli sportovního prostředí zosnoval, ale uvádí i mnohá další konkrétní ustanovení, jež by znamenala velké změny dosavadních zvyklostí.

Obce a kraje by dostaly povinnost vyčleňovat minimálně 5 procent svých rozpočtů pro oblast sportu.

Koncepce myslí na zvýhodnění donátorů sportu, tedy subjekty, které by sport obdarovaly sponzorským příspěvkem.Nabízí se pobídka ve formě limitu na odpočet poskytnutého daru z daňové povinnosti na 5 procent.

Společenská odpovědnost firem směrem k podpoře sportu by se mohla nabudit příslušnou úpravou zákona o veřejných zakázkách.

Poněkud jinak než dnes by měly být rozděleny programy tzv. neinvestičních dotací, na které dosud mělo ministerstvo školství celkem zhruba 2 miliardy korun.

Nově by se zavedl program pro oblast dětí a mládeže do 19 let, ze které by přednostně čerpaly mimo jiné tělovýchovné jednoty s převahou členů v této věkové kategorii, z těchto zdrojů by se podpořila i výuka plavání na základních školách.

Další preferované neinvestiční programy by cílily ke státní reprezentaci (a to nadále včetně resortních center ministerstva obrany, vnitra i školství), na pořádání významných sportovních akcí, dále ke sportovně talentované mládeži, k činností sportovních organizací a sportovních svazů, ke zdravotně postiženým sportovcům. A navíc na údržbu a provoz sportovních zařízení.
Střešní role ČOV se rozplynula

V otázce investičních dotací počítá návrh mj. s Národními sportovními centry. Zdůrazňuje však, že prostředky státního rozpočtu by se investovaly výhradně do zařízení, ve kterých by přinejmenším 10 procent vlastnického podílu držel stát, kraj či obec.

V návrhu celé koncepce není nikde ani zmínka o tom, že by roli národní sportovní autority měl zastávat Český olympijský výbor. Tuto klauzuli se šéf ČOV Jiří Kejval pokoušel implantovat do původních úprav návrhu zákona o sportu, zejména u místopředsedy vlády Andreje Babiše ale taková úprava nenašla pochopení.