ZKO ČUS Zlín

NKÚ - peníze na sport

2.2. 2015

NKÚ: Ministerstvo školství rozdalo na sport neprůhledně 800 milionů

  9:46
Ministerstvo školství rozdalo podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v letech 2011 až 2013 na podporu sportu neprůhledné dotace ve výši 800 milionů korun. Podle úřadu ministerstvo nijak neměřilo cíle dotací a zkrátka jen přerozdělovalo peníze. Někteří příjemci také dostali i dvojnásobně víc peněz, než o které si zažádali.

Zdroj:http://ekonomika.idnes.cz/podezrele-dotace-na-sport-0ys-/ekonomika.aspx?c=A150202_095638_ekonomika_rny#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box

Ministerstvo školství rozdalo podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) vletech2011 až 2013 na podporu sportu neprůhledné dotace ve výši 800 milionů korun. Další stamiliony pak prý vyplatilo na základě neúplných, chybných, pozdě doručených nebo zcela chybějících žádostí o dotace.

Ministerstvo v kontrolovaném období selhávalo jako hlavní garantoblastipodpory sportu, uvedlo NKÚ v tiskové zprávě.

Ministerstvo rozděliloběhemtří let na podporu sportu zhruba tři miliardy korun. Podle kontrolorů z toho více než 1,2 miliardy poskytlo, aniž by bylo schopné doložit, kdy si o ně příjemci zažádali. Miliarda údajně putovala k žadatelům, kteří nesplňovali podmínky.

Z žádosti například nebylo možné vyčíst, jestli vlastní nebo si pronajímají sportoviště. „Takový přístup ministerstva vytvářel mezi žadateli nerovné podmínky, stejně jako netransparentní prostředí při rozhodování o dotacích,“ uvedlo NKÚ.

Odroku2012 na sport nepřispívala z výnosů sázkových her společnost Sazka. Sněmovna proto koncem roku 2011 při schvalování státního rozpočtu rozhodla, že ministerstvo školství dostane na podporu sportu o 800 milionů korun víc, než se plánovalo.

Toto rozhodnutí padlo už po termínu, do kterého ministerstvo přijímalo žádosti o dotace na rok 2012. Ministerstvo už další kolo přijímání žádostí neotevřelo a 800 milionů korun rozdělilo podle vlastního uvážení.

Někteří žadatelé dostali i dvojnásobek

Kontroloři zjistili, že 12 z 19 kontrolovaných příjemců získalo větší dotaci, než o jakou si původně požádali. Celkem si zažádali o 215 milionů korun a nakonec získali téměř 547 milionů korun. „NKÚ takové rozhodování o dotacích považuje za netransparentní,“ uvedl úřad.

Podle NKÚ využilo 11 příjemců peníze na jiné účely, než pro jaké je získali. „Ministerstvo školství například schválilo dotaci 4,5 milionu korun občanskému sdružení European Medicine Association, které vůbec neprovozovalo sportovní činnost. Podle NKÚ existuje podezření, že sdružení celou dotaci zneužilo,“ uvedla Málková. U většiny dodavatelů navíc kontroloři odhalili personální a majetkové vazby na členy tohoto sdružení.

Autoklub Českérepublikypak prý použil necelých 400 tisíc korun na provoz a údržbu autokempu místo na podporu sportu. NKÚ zjistil u kontrolovaných subjektů porušení rozpočtové kázně v celkové výši 15 milionů korun, které oznámil příslušným finančním úřadům.

NKÚ: Ministerstvo jen bezcílně přerozdělovalo peníze

Dotace směřovaly i do sportovních svazů a sdružení, které je dále přerozdělovaly nestátním neziskovým organizacím. Část těchto přerozdělených peněz, které byly určeny na sportovní projekty, si ale podle kontrolorů svazy a sdružení nechávaly na svůj provoz. Například Česká unie sportu z dvaačtyřicetimilionové dotace použila 26 milionů korun na mzdy, u Sdružení sportovních svazů České republiky šlo na mzdy 13 ze 45 milionů.

Ministerstvo mělo prostřednictvím tří sledovaných neinvestičních programů podporovat sportovní činnost dětí, mládeže či zdravotně postižených, provozování sportovních zařízení, organizovaní sportovních akcí nebo projekty nestátních neziskových sportovních organizací.

Podle NKÚ ale v programech nestanovilo žádné měřitelné cíle. „Fakticky tak jen přerozdělovalo státní prostředky, aniž by mohlo vyhodnotit, jaký výsledný efekt dotace přinášejí. Resort školství navíc neměl přehled o celkové výši peněžní podpory na sport, kterou kromě něj zajišťují například i další ministerstva,“ dodalo NKÚ.

Zdroj:http://ekonomika.idnes.cz/podezrele-dotace-na-sport-0ys-/ekonomika.aspx?c=A150202_095638_ekonomika_rny#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box